Archív článkov

Spätná väzba rovesníckych mediátorov k 1. žiackej konferencii rovesníckych mediátorov

10.12.2017 19:09
"Som neskutočne nadšená. Na ten deň nikdy nezabudnem. So svojim výkonom a výkonom druhých som nadmieru spokojná a myslím, že boli spokojní aj druhí. Jedna vec mi vadí. A to, že k rezňu nebol citrón :-). Najviac sa mi páčilo vystúpenie Johanky a Lenky zo ZŠ Alexandra Dubčeka." rovesnícka mediátorka,...

Pozitívne myslenie a teória flow v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

01.12.2017 23:10
Koniec novembra sa niesol v znamení stretnutia koordinačného tímu programu vyučovania šťastia - Hodina šťastia v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci podľa modelu, ktorý je realizovaný na maďarských školách. Ambíciou pilotnej školy na Slovensku je overiť úspešnosť programu v podmienkach našich škôl....

Žiacka konferencia rovesníckych mediátorov - zo zákulisia

17.11.2017 18:40
  "Ako ste sa s nami cítili?", opýtala sa rovesníckych mediátorov (ZŠ Záhorácka v Malackách a ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave) Róberta Kormanová, bývalá maturantka Spojenej školy v Nižnej na Orave a ich lektorka na konferencii rovesníckych mediátorov. "Dobre", bolo počuť zo skupiny a potom...

Kultúra školy a jej vplyv na začlenenie programu rovesníckej mediácie (SIMARS)

04.11.2017 20:09
  Uverejnené na stránke Slovensského inštitútu pre mediáciu a mimosúdne riešenie sporov - SIMARS Vstup ľudí do akýchkoľvek tímov a ich zotrvanie v nich ovplyvňuje vzájomne korektná komunikácia, ktorá je nepísanou zmluvou dôvery a spolupráce. Týka sa to aj programu mediácie v školách. Proces...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

29.10.2017 00:00
Prvé stretnutie s  rovesníckymi mediátormi zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa uskutočnilo ešte v roku 2013. Vtedajší siedmaci, ôsmaci a deviataci sú už dnes stredoškoláci a mediačné zručnosti, ktoré sme veľmi starostlivo trénovali, si odniesli so sebou na rôzne stredné...

Kultúra/klíma školy ako súčasť funkčného vzdelávania (Centrum ďalšieho vzdelávania UK)

28.10.2017 23:55
Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v rámci funkčného vzdelávania ponúka aj tému Kultúra/klíma školy a školského zariadenia, kde bezpochyby kľúčovú úlohu zohráva riešenie konfliktov v pedagogických tímoch vedúcim pedagogickým zamestnancom. Zloženie pomerne početnej skupiny vedúcich...

Vzdelávacie podujatie pre krajanských učiteľov

24.10.2017 20:18
Prednášku na metodicko-vzdelávacom podujatí pre našich krajanských učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave na tému Školská mediácia.  Na vzdelávaní sme sa venovali príčinám konfliktov, faktorom,...

Tréning rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

23.10.2017 22:14
S rovesníckymi mediátormi ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa počas tréningových aktivít pozreli na rôzne modelové konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň sme si kládli aj tieto otázky:  Ocitol si sa v podobnej situácii? Ako si reagoval? Ako si mohol reagovať?...

Podpora rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici

16.10.2017 22:26
Pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie do kultúry školy je dôležitý nielen výsledok, ale najmä priebeh, proces, ktorým si žiaci prechádzajú. Veľkú úlohu zohráva vek žiakov, jemu zodpovedajúce skúsenosti a možnosti reagovať v konfliktných situáciách. Pre dozrievanie tejto schopnosti je...

Môj názor je.... - mladší mediátori zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

16.10.2017 22:24
"Môj názor je...", "Mňa napríklad zaujíma tvoj názor...", "Musíme si určiť pravidlá, lebo sa neposunieme ďalej...", "Pssst......jeden po druhom..", "A čo ak to nie je tak, ako sme si mysleli...", "Ja si to nemyslím..", "Mali by sme sa počúvať..", "Kto sa ešte...
Záznamy: 1 - 10 zo 188
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>