Archív článkov

Tréning rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

23.10.2017 22:14
S rovesníckymi mediátormi ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa počas tréningových aktivít pozreli na rôzne modelové konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň sme si kládli aj tieto otázky:  Ocitol si sa v podobnej situácii? Ako si reagoval? Ako si mohol reagovať?...

S rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

16.10.2017 22:30
Prvé stretnutie s  rovesníckymi mediátormi zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa uskutočnilo ešte v roku 2013. Vtedajší siedmaci, ôsmaci a deviataci sú už dnes stredoškoláci a mediačné zručnosti, ktoré sme veľmi starostlivo trénovali, si odniesli so sebou na rôzne stredné...

Podpora rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici

16.10.2017 22:26
Pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie do kultúry školy je dôležitý nielen výsledok, ale najmä priebeh, proces, ktorým si žiaci prechádzajú. Veľkú úlohu zohráva vek žiakov, jemu zodpovedajúce skúsenosti a možnosti reagovať v konfliktných situáciách. Pre dozrievanie tejto schopnosti je...

Môj názor je.... - mladší mediátori zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

16.10.2017 22:24
"Môj názor je...", "Mňa napríklad zaujíma tvoj názor...", "Musíme si určiť pravidlá, lebo sa neposunieme ďalej...", "Pssst......jeden po druhom..", "A čo ak to nie je tak, ako sme si mysleli...", "Ja si to nemyslím..", "Mali by sme sa počúvať..", "Kto sa ešte...

Rovesnícka mediácia - projekt podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality

16.10.2017 22:21
ZŠ Záhorácka Malacky: "Naša škola sa projektom "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže" zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru prevencie kriminality a z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získala 8000€ na...

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí škôl

16.10.2017 22:09
Zmierňovanie napätia v triede 1. Individuálne rozhovory rovesníckeho mediátora so žiakom (využitie pozorovania, čítanie neverbálnej komunikácie, aktívneho počúvania, empatie, reflexie, sebareflexie). Cieľ: vyrozprávanie sa, uvoľnenie napätia. Príklad: Žiak v triede sa nevie sústrediť...

Začlenenie rovesníckej mediácie - prvé stretnutie s pedagógmi

16.10.2017 00:00
  Základná škola Park Angelinum v Košiciach sa stala prvou školou, ktorá bude implementovať v školskom roku 2012/2013 program školskej a rovesníckej mediácie v plnom rozsahu do prostredia/kultúry školy.  Úvodnej prednáške, ktorá vniesla základné informácie o školskej mediácii predchádzalo...

Projekt rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici - 3. stretnutie

16.10.2017 00:00
Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže je projekt ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.  Cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite...

Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

12.10.2017 19:39
Problematika vzťahu učiteľ - žiak bol názov témy seminára realizovaného v ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.  V rámci diskusií sme sa venovali rôznym uhlom pohľadu na konflikt a konfliktné situácie v...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.09.2017 22:14
Supervízne stretnutie po roku s tímom rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sa nieslo v duchu rozhovorov a úvah, ako: konfliktným situáciám v triedach predchádzať, zmierňovať napätie v tíme, v kolektíve, byť aktívnym počúvajúcim spolužiaka v situácii, ktorá si...
Záznamy: 1 - 10 zo 182
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>