Kolotoč rozdielnych názorov a prvá pomoc v riaditeľni

29.04.2017 15:26

Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov v priestoroch školy nie je vždy jednoduché.  

Akú "prvú pomoc" na tlmenie emócií môže poskytnúť dospelým osobám v ich konflikte riaditeľ školy?  

1. Vhodné miesto

V praxi sme často svedkami nepríjemnej komunikácie na chodbách školy, kde zvýšená intenzita hlasu si pýta pozornosť okoloidúcich (žiakov, rodičov, učiteľov). Krik a útržky rozhovorov môžu nechtiac vyvolať špekulatívne domnienky, ktoré sa šíria mimo prostredie školy, aj bez ohľadu na odznenie emócií a vzájomné objasnenie spornej témy. Prvým krokom na ceste k vyriešeniu hádky je pozvanie rodičov, pedagógov do riaditeľne, alebo do miestnosti, ktorá je pre riešenie konfliktov vhodná a ponuka otvorenia náročnej komunikácie v priestoroch, ktoré poskytujú viac diskrétnosti pre rozumné zvládanie nahromadených emócií.

2. Čas vyrozprávať sa

Rodič zvykne posudzovať vzniknutý problém predovšetkým z pohľadu zásahu do práv jeho dieťaťa. Nahnevaní rodičia pred autoritou školy vyjadrujú aktuálne prežívané frustračné pocity, ktoré až po vyslovení a vypočutí im pomôžu uvedomiť si, čo v záplave emócií bolo povedané. Čas a tolerancia zohrávajú dôležitú úlohu. Ak sa negatívne pocity "neodplavia" tam, kde narobia najmenej škody, kde je možné hľadať spoločné riešenia, objavia sa neskôr ako sprievodný jav v rozhovoroch s inými rodičmi na ulici, v obchode, v spoločnosti priateľov a zanechajú trvalé škody na vzťahoch.

3. Pochopenie pre akékoľvek pocity

Bez ohľadu na dôvody vyvracajúce tvrdenia jednej či druhej strany v konflikte, sú pocity nahnevaných ľudí v daný moment ich prejavovania skutočné. Snaha presvedčiť ich o opaku môže naraziť na ešte väčšie nepriateľstvo. Je potrebné prejaviť pochopenie pre akékoľvek pocity ktoréhokoľvek rodiča a zvoliť správny čas pre prezentovanie vecných argumentov k téme.

4. Predstavy o vyriešení spornej situácie

Po odznení emócií je čas na formulovanie predstáv o vyriešení hádky. Treba mať stále na pamäti, že téma je pre obe strany citlivá. Je vhodné požiadať každého z rodičov, aby vyslovenie svojho návrhu na vyriešenie sporu formulovali pozerajúc sa na človeka, ktorý v danom okamihu je pre obe strany „mediátorom“ (na riaditeľa, zástupcu riaditeľa, výchovného poradcu). Očný kontakt s autoritou, ktorá je pokojná, pomôže vysloviť konštruktívny návrh a umožní vytvárať kompromisy.

5. Sformulovanie dohody

Ideálnym záverom pre všetky zúčastnené osoby je jasné a stručné sformulovanie dohody, prípadne jej stručné spísanie.

Model správania do našich životov prinášajú naše prirodzené výchovné autority – rodičia, učitelia. Netreba však zabúdať, že požiadavka nekomentovania výchovných názorov rodiča pred dieťaťom je z hľadiska etiky profesie učiteľa zásadná. Rodina je prostredie, kde sa dieťa vracia, kde je jeho domov, kde si potrebuje formovať blízke vzťahy presahujúce obdobie školského života bez ohľadu na preferujúci výchovný štýl. Potreba vhodnejšej alternatívy býva často prijímaná až v období, kedy žiak, študent dozreje a drobné odtiene v správaní učiteľa a rodiča má možnosť pochopiť v súvislostiach presahujúcich aktuálny čas.