Mediačné aktivity v ZŠ Záhorácka 95 Malacky

19.10.2013 11:39

Naštartovanie zdravej komunikácie v rekonštruovanej triede, kde pribudli noví žiaci, koordinované vzájomné spoznávanie aj rozdielnych názorov na rôzne témy, ktoré v nevyjasnenej podobe sa môžu stať zdrojom napätia medzi spolužiakmi a hľadanie toho, čo rovesníkov spája, bolo predmetom septembrového mediačného stretnutia so žiakmi 6.C triedy ZŠ Záhorácka v Malackách po dohode a v spolupráci s triednou učiteľkou Mgr. Svetlanou Tokárovou.  

V skupinách sme spoločne hľadali odpovede napríklad na tieto otázky: 

  • Prečo chodíme do školy?
  • Čo považujeme za úspech?
  • Aký vplyv má stres z konfliktov na naše sústredenie?
  • Kedy vieme spolu komunikovať a kedy s tým máme problém? 
  • Aké dôvody nás vedú k ukončeniu kamarátstva?
  • Ktoré prejavy správania pomáhajú nahnevaného spolužiaka upokojiť? 
  • Ktoré prejavy správania vedia komunikáciu ešte viac zhoršiť? 
  • Aké sú očakávania detí od dobrého učiteľa? 

Dôležitú úlohu pri zmenách poskytovania  správneho modelu riešenie konfliktov v triede zohráva ich triedny učiteľ. Pochopenie správania žiakov v kontexte histórie ich správania pomôže vytvoriť v triede kvalitné vzťahy.  Ide o proces trpezlivého pozorovania, nastavenia pravidiel a rešpektovania osobitostí každého žiaka v daných čo najlepších možnostiach triedy.            

 Dušana Bieleszová, školský mediátor