Zdieľanie v rovesníckej komunite

02.06.2012 19:23

Súčasťou školských príbehov každého žiaka sú ich kamaráti. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov najprirodzenejším prostredím zdieľania. Snaha uplatniť sa, pociťovať dôležitosť významu, je im vlastná.

Každé z nich disponuje množstvom pozitívnych vlastností, ktoré môžu byť stavebným materiálom pre úspešné pôsobenie v rôznych sférach života. Niekto už od útleho veku udivuje okolie svojimi matematickými schopnosťami, no samotárskym spôsobom života vysiela signál túžby po individualizme. Sú deti, ktoré majú dar rozveseľovať iných a popri nich vyrastajú hĺbaví a skúmaví rovesníci, ktorí obdivujú ich spontánnosť a tešia sa z ich optimizmu. Sú tiež deti, ktoré v napätých situáciách majú intuitívnu potrebu procesne zasiahnuť a zmierniť tak tlak. 

Chápanie rozdielnosti, vzájomnej odlišnosti môže ktorékoľvek z týchto detí priviesť ku konfrontáciám, ktoré často prerastajú do otvorených konfliktov. Skúsme im dopriať  poznanie, že rôznorodosť môže byť ich obohatením. Máme šancu na zdravú a konštruktívnu alternatívu. Dovoľme deťom zvnútorniť sociálne kompetencie potrebné do života v modernom svete.

Dušana Bieleszová