Archív článkov

Začlenenie mediácie do ZŠ Park Angelinum, Košice

12.12.2012 20:11
Začlenenie školskej mediácie do prostredia školy predpokladá jej pochopenie a prijatie v pedagogickom tíme. Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov prostredníctvom rovesníckej mediácie sa ukazuje byť vhodnou cestou prevencie. Súčasťou...

Spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou k téme riešenia konfliktov

27.11.2012 22:32
Štátna školská inšpekcia prechádza zmenami. Komunikáciu smerom navonok i dovnútra považuje za nutnosť. S cieĺom nadviazať spoluprácu k téme  znižovania napätia v školskom prostredí aj prostredníctvom školskej mediácie sa stretli Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor, JUDr. Henrieta...

Tréning školskej mediácie v ZŠ Park Angelinum, Košice

27.11.2012 20:13
Pedagógovia  pod vedením riaditeľky Základnej školy Park Angelinum v Košiciach Mgr. Renáty Brédovej v školskom roku  2012/2013 implementujú program Školskej a rovesníckej mediácie do prostredia školy. Úvodnej prednáške, ktorá vniesla základné informácie o školskej mediácii...

ZŠ Nováky, Anna Chlupíková

31.08.2012 19:48
Pedagógovia našej školy na úvod šk. roka dnes absolvovali stretnutie so šk. mediátorkou p. D. Bieleszovou na tému Ako formovať kritické myslenie. Odporúčame!  PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka školy

Metodický deň v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

30.06.2012 17:26
Tému Školskej a rovesníckej mediácie sme s pedagogickými zamestnancami škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice rozoberali i v rámci celomestského metodického dňa v priestoroch  ZŠ Park Angelinum. Vďaka dobrej organizácii podujatia sme v príjemnej atmosfére mohli...

Zdieľanie v rovesníckej komunite

02.06.2012 19:23
  Súčasťou školských príbehov každého žiaka sú ich kamaráti. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov v určitom veku najprirodzenejším prostredím zdieľania pocitov, myšlienok, názorov. Snaha uplatniť sa, pociťovať dôležitosť významu, je im...

Virtuálna akadémia aktívnych učiteľov

01.05.2012 22:20

2. stretnutie ZŠ Park Angelinum, Košice

28.02.2012 19:59
Žiaci ZŠ Park Angelinum v Košiciach absolvovali 27.februára 2013 už druhú časť tréningových aktivít, ktoré im pomohli zorientovať sa  v mediácii konfliktov.  Stretnutiu predchádzalo aj pondelňajšie krátke virtuálne spojenie (webinár) so žiakmi, ktorí sa prvej časti tréningu pre...

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Park Angelinum, Košice

17.02.2012 20:17
Prvú časť tréningu rovesníckych mediátorov absolvovali žiaci 4. - 8. ročníka ZŠ Park Angelinum v Košiciach pred jarnými prázdninami. Pozornosť sme venovali dvom témam - Konflikty a ich príčiny a Fázy vývoja konfliktu. V spolupráci s kolegyňami Mgr. Herczegovou a RNDr.Plachou...

Výhody mediácie

31.07.2011 16:20
Výhody mediácie flexibilnosť riešenia sporu, dôvernosť, redukcia komunikačných šumov,  predchádzanie citovým zraneniam, tvarovanie zmeny postoja od konfrontácie ku konsenzu a k spolupráci, ústretovosť k obom stranám zúčastneným na spore. Mediácia ponúka nový pohľad...
Záznamy: 241 - 250 zo 251
<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>