Archív článkov

Kontinuálne vzdelávanie (Andragos)

01.09.2014 11:03
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti Autorka programu:Mgr. Dušana Bieleszová, certifikovaný mediátor, kontakt: 0906 116 333, bieleszova@gmail.com Poskytovateľ vzdelávania: ANDRAGOS,s.r.o. v zastúpení PhDr. Peter...

Školská mediácia ako jedna z aktuálnych výzviev mediácie

26.04.2014 17:07
Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii - Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve bol názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2014 v Modre. Organizátorom podujatia bola Asociácia mediátorov Slovenska. Takmer 50 prednášajúcich obohatilo toto...

Problémoví žiaci z pohľadu mediátora

26.04.2014 16:33
Problémoví žiaci z pohľadu mediátora bol názov prezentácie, ktorá odznela v druhý deň kongresu Komenium Fórum 2014 v Novom Smokovci (2. február 2014). Jej obsahom bolo zadefinovanie rizikových skupín, analýza konfliktného správania žiaka z pohľadu prejavov správania, príčin a cieľov a s...

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Rejč

17.03.2014 13:40
Keď som si prečítala túto otázku spomenula som si na všetkých učiteľov, ktorí hovorili: ,, Rešpektujte ma a buďte ticho! Som starší/ia než vy!“ alebo ,,Sme dve v triede a vy stále rozprávate! Rešpektujte, že sme v triede!“. Vôbec to nie je tak, ako si to učitelia myslia. Niektorí žiaci sa učia...

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Karin

16.03.2014 13:38
Karin - Rešpekt je prejav vážnosti a úcty človeka voči inému človeku. Myslím si, že ak by sa ľudia navzájom nerešpektovali, celá spoločnosť by upadala. Nikto by nemal úctu voči starším, skúsenejším, múdrejším. My ako deti máme mať úctu voči učiteľom, rodičom, starším ľuďom.  Ako...

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Adam

15.03.2014 13:35
Keď som túto tému dostal moje pocity boli zmiešané. Prečo? No viete, učitelia sú pre nás žiakov druhého stupňa niekedy takí a niekedy takí. Ale jednoznačne si zaslúžia rešpekt kvôli týmto dôvodom:  1. Sú to ĺudia, ktorí sa snažia nás naučiť čo najviac zo svojích vlastných skúseností. 2....

ZŠ Záhorácka 95, Malacky, 6.C - šk. rok 2013/2014

18.02.2014 16:30
"Podnetom pre mediačné stretnutie bolo spojenie dvoch navonok nezlučiteľných tried.  Jedna trieda bola správaním a učebnými výsledkami najlepšia na druhom stupni, niektorí žiaci z nej odišli na 8-ročné gymnázium a druhá trieda bola opakom a niektorí žiaci museli opakovať ročník. Na...

Rovesnícki mediátori - ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, Košice

09.02.2014 20:43
Rovesníki mediátori boli požiadaní, aby napísali jednu myšlienku, ktorú si zapamätali najviac.  Tu sú ich odpovede: Úlohou mediátora nie je vyriešiť konflikty rozhodnutím, ale usmerniť osoby, ktoré sú v konflikte tak, aby vyriešili problém samostatne. Nie je dôležité hovoriť, čo je dobré a...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi

09.02.2014 20:38
Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej mediácie...

Tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi

09.02.2014 16:33
Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej...
Záznamy: 241 - 250 zo 283
<< 23 | 24 | 25 | 26 | 27 >>