Články

Odporúčania Štátnej školskej inšpekcie k prevencii šikanovania na školách

05.04.2022 20:57
".. spolupracovať so všetkými účastníkmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní na eliminovaní rizikového správania sa žiakov účinnými stratégiami, napr. zavedením programu rovesníckej...

Prianie rovesníckych mediátoriek k novému školskému roku

30.08.2020 18:32
  Milí mediátori, koordinátori ŠRM , rovesnícki mediátori, priaznivci ŠRM. Už čochvíľa nám začne nový školský rok, a teda sa nanovo obnovia všetky naše radosti aj starosti. Tento rok bude v mnohom iný, plný nových dosiaľ nepoznaných výziev, s ktorými sa budeme musieť popasovať. A preto...

Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii

08.12.2019 14:16
Sprievodca školským rokom 2020/2021 (v minulosti Pedagogicko-organizačné pokyny) 1.3. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci: Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona...

Rozhovor s....Adamom Gáborom

09.10.2019 00:15
Adam Gábor - 7 rokov rovesnícky mediátor z Cirkevnej spojenej školy v Snine, od februára 2019 študentský ambasádor Googlu, člen dizajnového a marketingového tímu v Googli, zakladateľ SAM – Sninskej asociácie mládeže – dobrovoľníckej neziskovej organizácie. V čom spočíva podľa Teba význam programu...

Rozhovor s ... Katkou Šebákovou

19.09.2019 17:39
Katka Šebáková - 14 r., rovesnícka mediátorka ZŠ Park Angelinum Košice - v budúcnosti by som sa chcela stať záchranárkou alebo učiteľkou telesnej výchovy.  Ako dlho si rovesníckou mediátorkou a čo považuješ za svoj úspech? Rovesníckou mediátorkou som 3,5 roka . Za úspech považujem asi to, že...

Rozhovor s ... Laurou Lukačovičovou

19.08.2019 20:09
Laura Lukačovičová - bývalá rovesnícka mediátorka ZŠ Záhorácka Malacky. V novom školskom roku sa stane študentkou štáteho gymnázia v Malackách. Čo Ti rovesnícka mediácia priniesla do života? Rovesnícka mediácia rozhodne zlepšila moje komunikačné schopnosti, dodala mi sebavedomie a odvahu.Taktiež...

Rozhovor s ...Filip Buček

08.08.2019 21:52
  Filip Buček   21 rokov, bývalý rovesnícky mediátor v Spojenej škole v NIŽNEJ, pôsobí v Oravskom múzeu na Oravskom hrade a v školskom roku 2019/2020 bude študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.   1. Prečo a ako si stal na...

Školská mediácia v POP 2019/2020

07.06.2019 13:31

Emócie v pedagogickom tíme

15.04.2019 20:01
„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. Mladší...

O školskej mediácii so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Oľgou Nachtmannovou

22.02.2019 18:51
Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručností na zmiernenie napätia v konfliktných situáciách resp. im v preventívnej rovine predchádza. Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný...
Všetky články