Články

30.08.2020 18:32

Prianie rovesníckych mediátoriek k novému školskému roku

  Milí mediátori, koordinátori ŠRM , rovesnícki mediátori, priaznivci ŠRM. Už čochvíľa nám začne nový školský rok, a teda sa nanovo obnovia všetky naše radosti aj starosti. Tento rok bude v mnohom iný, plný nových dosiaľ nepoznaných výziev, s ktorými sa budeme musieť popasovať. A preto...

—————

08.12.2019 14:16

Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (v minulosti Pedagogicko-organizačné pokyny) 1.3. Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci: Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona...

—————

09.10.2019 00:15

Rozhovor s....Adamom Gáborom

Adam Gábor - 7 rokov rovesnícky mediátor z Cirkevnej spojenej školy v Snine, od februára 2019 študentský ambasádor Googlu, člen dizajnového a marketingového tímu v Googli, zakladateľ SAM – Sninskej asociácie mládeže – dobrovoľníckej neziskovej organizácie. V čom spočíva podľa Teba význam programu...

—————

19.09.2019 17:39

Rozhovor s ... Katkou Šebákovou

Katka Šebáková - 14 r., rovesnícka mediátorka ZŠ Park Angelinum Košice - v budúcnosti by som sa chcela stať záchranárkou alebo učiteľkou telesnej výchovy.  Ako dlho si rovesníckou mediátorkou a čo považuješ za svoj úspech? Rovesníckou mediátorkou som 3,5 roka . Za úspech považujem asi to, že...

—————

19.08.2019 20:09

Rozhovor s ... Laurou Lukačovičovou

Laura Lukačovičová - bývalá rovesnícka mediátorka ZŠ Záhorácka Malacky. V novom školskom roku sa stane študentkou štáteho gymnázia v Malackách. Čo Ti rovesnícka mediácia priniesla do života? Rovesnícka mediácia rozhodne zlepšila moje komunikačné schopnosti, dodala mi sebavedomie a odvahu.Taktiež...

—————

08.08.2019 21:52

Rozhovor s ...Filip Buček

  Filip Buček   21 rokov, bývalý rovesnícky mediátor v Spojenej škole v NIŽNEJ, pôsobí v Oravskom múzeu na Oravskom hrade a v školskom roku 2019/2020 bude študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.   1. Prečo a ako si stal na...

—————

07.06.2019 13:31

Školská mediácia v POP 2019/2020

—————

15.04.2019 20:01

Emócie v pedagogickom tíme

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. Mladší...

—————

22.02.2019 18:51

O školskej mediácii so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Oľgou Nachtmannovou

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručností na zmiernenie napätia v konfliktných situáciách resp. im v preventívnej rovine predchádza. Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný...

—————

02.02.2019 14:51

O klíme v školách v diskusii s hlavnou školskou inšpektorkou

  Koncom januára sme s kolegyňou Evkou Koprenou navštívili v priestoroch Štátnej školskej inšpekcie Vieru Kalmárovú, hlavnú školskú inšpektorku. Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností, ktoré sa týkali riešenia konfliktov, klímy v školách, vzťahov medzi žiakmi v triednych...

—————

—————