Články

03.10.2018 13:53

Školský mediátor ako odborný zamestnanec

  28. septembra 2018 bol do NR SR doručený návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vytvoreniu kategórie odborného...

—————

30.04.2018 16:55

Ministerstvo školstva v POP 2018/2019 odporúča aj mediáciu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. Verím, že mediátori budú školám nápomocní či už v zmysle zákona o mediácii, vzdelávania v mediačných zručnostiach, aj pri začleňovaní...

—————

24.02.2018 17:53

„Riaditeľ je neschopný,.." – projekcia ako obranný mechanizmus

  Riaditeľ školy po úspešnom výberovom konaní sa s chuťou pustí do zmien, ktoré považuje za potrebné. Vníma problémy školy, ktoré jej nedovoľujú napredovať. V súlade s koncepciou, ktorá mu určila ciele, vykonáva opatrenia smerujúce k víziám. Počiatočné nadšenie však...

—————

21.01.2018 18:54

Doprajme žiakom čas dozrieť vlastnou skúsenosťou

  Vraví sa, že s vekom prichádza múdrosť. Múdrosť obohatená skúsenosťou a okorenená spomienkami, ktoré sa ako záchranné koleso vynoria v dobre známych situáciách, aby nám pripomenuli, že za každým úspechom sa skrýva námaha. Človek dozrieva skúsenosťou. Aj v školách sa...

—————

20.01.2018 19:07

„Tož demokracii bychom už měli, teď ješte nejaké ty demokraty“ - esej (A. Bielesz)

Citát prvého československého prezidenta, hoc je už staršieho dátumu, trefne poukazuje na skutočnosti, s ktorými musí bojovať nejedna demokracia. Nedostatok demokratov je aj problémom našej, slovenskej demokracie. Áno, už 28 rokov žijeme v demokracii. Svojich predstaviteľov si volíme...

—————

30.12.2017 14:42

Rozhovor s Mgr. Dušanou Bieleszovou, školskou mediátorkou

Rozhovor bol uverejnený v časopise Dnešná škola - človek a príroda č. 1/2018 Pani Bieleszová, naši čitatelia vás poznajú z viacerých článkov o školskej a rovesníckej mediácii, ktoré sme uverejnili v našom časopise, ale aj z konferencií či priamo zo škôl, v ktorých ste...

—————

01.12.2017 23:10

Pozitívne myslenie a teória flow v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Koniec novembra sa niesol v znamení stretnutia koordinačného tímu programu vyučovania šťastia - Hodina šťastia v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci podľa modelu, ktorý je realizovaný na maďarských školách. Ambíciou pilotnej školy na Slovensku je overiť úspešnosť programu v podmienkach našich škôl....

—————

17.11.2017 18:40

Žiacka konferencia rovesníckych mediátorov - zo zákulisia

  "Ako ste sa s nami cítili?", opýtala sa rovesníckych mediátorov (ZŠ Záhorácka v Malackách a ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave) Róberta Kormanová, bývalá maturantka Spojenej školy v Nižnej na Orave a ich lektorka na konferencii rovesníckych mediátorov. "Dobre", bolo počuť zo skupiny a potom...

—————

04.11.2017 20:09

Kultúra školy a jej vplyv na začlenenie programu rovesníckej mediácie (SIMARS)

  Uverejnené na stránke Slovensského inštitútu pre mediáciu a mimosúdne riešenie sporov - SIMARS Vstup ľudí do akýchkoľvek tímov a ich zotrvanie v nich ovplyvňuje vzájomne korektná komunikácia, ktorá je nepísanou zmluvou dôvery a spolupráce. Týka sa to aj programu mediácie v školách. Proces...

—————

22.09.2017 20:22

Úloha školy v procese rozpadu rodiny - prednáška JUDr. D. Tragalovej

"V rámci projektu "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže", ktorý realizuje ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách a za finančnej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality so spoluúčasťou Združenia rodičov, sa pedagógovia školy zúčastnili prednášky JUDr....

—————

—————