Články

Miesto mediácie v školách - M. Čačková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda - Košice

01.06.2017 20:48
  Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii,...

Kolotoč rozdielnych názorov a prvá pomoc v riaditeľni

29.04.2017 15:26
    Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov v priestoroch školy nie je vždy jednoduché. Akú "prvú pomoc" na tlmenie emócií môže poskytnúť dospelým osobám v ich konflikte riaditeľ školy?   1. Vhodné miesto - V praxi sme často svedkami nepríjemnej...

Škola ako tréningový priestor vytvárania kvalitných vzťahov

27.04.2017 14:04
  Každá škola, školské zariadenie má svoju históriu. Tá nesie pečať hodnôt, noriem a tradícií vpísaných do školských kroník generáciami učiteľov, ktorých základnou učebnou pomôckou bola tabuľa a krieda. Učiteľov, ktorých pozitívnou motiváciou bolo dobré slovo a ktorým autoritu prinášal už...

Kríza v škole - systém včasného varovania

29.10.2016 17:49
Príspevok na www.direktor.sk (Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o.) Zmeny sú procesnou záležitosťou, potrebujú podporu, motiváciu, nadšenie, presvedčenie. Dôležitou otázkou v procese zmien preto je, koľko kolegov, pedagógov, nepedagogických pracovníkov cíti potrebu niečo zmeniť....

Zdieľanie v rovesníckej komunite

02.06.2012 19:23
  Súčasťou školských príbehov každého žiaka sú ich kamaráti. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov v určitom veku najprirodzenejším prostredím zdieľania pocitov, myšlienok, názorov. Snaha uplatniť sa, pociťovať dôležitosť významu, je im...
Záznamy: 21 - 25 zo 25
<< 1 | 2 | 3