Školská a rovesnícka mediácia - Facebooková skupina

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave získalo akreditáciu MŠVVaŠ SR pre oprávnenie poskytovať inovačné vzdelávanie - "Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov" pre pedagogických zamestnancov v rozsahu 50 hodín. 

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov. Zároveň úspešným absolvovaním môže získať aj 3 % príplatok z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.  

Oprávnenie je pre pozície: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja.

Bližšie informácie: 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

 

Fotogaléria

Záznamy: 17 - 20 zo 32
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>