Školská a rovesnícka mediácia - FB

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE: CĎV Univerzity Komenského v Bratislave (začiatok 27. august - východ)

ČLÁNOK

 • Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (2.) - TU
 • Článok Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda, mediácia ako forma prevencie - TU

AKTUÁLNE

 • Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníkoch v ZŠ Park Angelinum Košice - TU
 • Školská mediácia - seminár - Asociácia mediačných centier Slovenska - TU
 • Rovesnícka mediácia - seminár - Asociácia mediačných centier Slovenska - TU.
 • Seminár v Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - Spišská Nová Ves - TU
 • 2. supervízne online stretnutie rovesníckych mediátorov v Cirkevnej spojenej škole v Snine - TU
 • Sebariadenie a manažérska etika - Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava - TU
 • Kurz Mediátor - Asociácia mediačných centier Slovenska Poprad - TU
 • Program školskej mediácie v ZŠ Zbehy - 1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov - TU
 • Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Bratislava - TU

 

Fotogaléria

Záznamy: 33 - 35 zo 35
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5