AKTUÁLNE - Školská a rovesnícka mediácia - špecializovaný kurz pre mediátorov, pedagógov a odborných zamestnancov

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie. Osoba, ktorá využíva mediáciu, je spôsobilá konflikt alebo napätie vnímať, pochopiť a primerane naň reagovať. Touto osobou môže byť školený mediátor, ale aj pedagóg, ktorý využíva mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov, a napokon aj žiak - rovesnícky mediátor. 

V školskom prostredí sa mediácia realizuje najmä ako mediácia podľa zákona o mediácii, mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov, využívanie mediačných zručností v rovine prevencie, ktorá môže byť: primárna – osveta, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania, sekundárna – riešenie konfliktov a práca s dynamikou skupiny v triede, terciárna – práca s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu tak, aby nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

Viac k téme na: Školská a rovesnícka mediácia. Aktivity na:  FB.

Fotogaléria

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/a24174200-10155897433319931-1064502977237609327-n-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/76779615-1215652145302444-309628654839660544-n-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/3-konstruktivna-svspatna-vazba-rm-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/1-cast-z-timu-lektorov-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/img-1200-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a79133819-681962798997853-3971930805529214976-n-jpg/