2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Sládkovičova Ružomberok

05.04.2022 20:17

„Som empatická, tolerantný, viem počúvať druhých, chcem riešiť konflikty, viem byť rovnostranná,...“ takto opísali motiváciu stať sa rovesníckymi mediátormi žiaci zo ZŠ Sládkovičova v Ružomberku.

Po dvojročnej prestávke sme sa stretli opäť, aby sme pokračovali tam, kde sme skončili. Rovesnícki mediátori vyrástli a dozreli. Boli prirodzene spontánni, vzájomne sa rešpektovali.

Otvorili sme niekoľko skvelých tém. Napr.:

V hre o ich životných dokumentoch, ktoré by vytvorili traja im blízki ľudia, spomínali predovšetkým rodičov a kamarátov. Myslia si, že dokument o nich natočený rodičmi by obsahoval chronológiu ich života a zobrazoval by ich skôr v lepšom svetle. Dokument vytvorený kamarátmi by bol živší a boli by tam aj veci, o ktorých radšej verejne nehovoria. Oba dokumenty by, podľa nich, boli pravdivé a skutočné, len každý z nich by bol natočený z iného uhla pohľadu. Žiaci si myslia, že túžba rodičov dokumentovať ich život od batolivého veku a s fotografiami, ktoré sú „trápne“ súvisí so spomienkami, s pocitom, ktorí si rodičia chcú vybaviť z čias, kedy boli deti od nich úplne závislé, keď im to dávali najavo objatím, verbálne aj neverbálne. Žiaci komunikovali, že aj v súčasnosti potrebujú rodičov , ale v určitých situáciách preferujú prítomnosť rovesníkov.

Tak nech dobiehajú v rovesníckych vzťahoch to, čo im dva roky chýbalo. Za spoluprácu ďakujem kolegom Břetislavovi Vozníkovi a koordinátorke programu školskej mediácie Monike Sanigovej a pani riaditeľke Marte Nechalovej. 

 

—————

Späť