2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi CSŠ v Snine

27.05.2021 13:39
 

ÚPRIMNOSŤ, OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, ČESTNOSŤ - hodnoty, ktoré rovesnícki mediátori Cirkevnej spojenej školy v Snine považujú za dôležité. 

Hovorili sme o dôvere (ako vieme, že môžeme niekomu dôverovať, ako dôverovať niekomu, kto nás oklamal), o rešpekte (ako niekomu prejaviť rešpekt, ako sa cítime, keď nás nerešpektujú). Riešili sme druhé šance. A pre potreby využívania mediačných zručností sme sa vrátili k téme pozorovania, aktívneho počúvania, brainstormingu, aj facilitovania diskusie.

 
  • "Dávam si pozor na ľudí, ktorí rozhovor začnú vetou: Nemám to nikomu povedať, ale tebe to poviem."
  • "Človek sa učí na vlastných chybách."
  • "Získať si dôveru dieťaťa je ťažšie, ako získať dôveru dospelého."
  • "Ak niekomu dôverujete, idete do vzťahu vždy s riskom."
  • "Niekedy je sklamanie potrebné, vyčistí vzťahy."
 

Aj tieto vety si vymenili ROVESNÍCKI MEDIÁTORI CSŠ v Snine na 2. superviznom prezenčno-dištančnom stretnutí.

Názory rovesníckych mediátorov na dôveru, rešpekt, ale aj výťahové pravidlo k téme ROVESNÍCKA MEDIÁCIA ponúkame v obrazovej prílohe.

 
 
 

—————

Späť