1. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

22.04.2018 15:08

 

Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi z Cirkevnej školy v Snine sa nieslo v znamení troch blokov: spoznávanie sa, pravidlá a prekážky v skupine, dôležité vety v diskusii. S využitím zážitkového učenia sme postupne poznávali názory na rôzne javy a situácie, postoje, otvárali sme tému hodnôt a vzájomného rešpektu.  Rovesnícki mediátori definovali vlastné očakávania od programu rovesníckej mediácie. Cieľom bolo získať prehľad o motivácii žiakov stať sa rovesníckymi mediátormi, vysloviť očakávania vo vzťahu k vlastnej osobe, k učiteľom, k rodičom a ďalším dospelým, k spolužiakom zo školy a k ostatným mediátorom. Ďalšie diskusie boli zamerané na schopnosť uvažovať o podmienkach kvality, o bariérach, prekážkach tímovej spolupráce. Zamerali sme sa aj na rizikové miesta v škole a komunikáciu v skupine. 

Mediátori si stihli už po stretnutí vytvoriť tajnú skupinu na sociálnych sieťach. Pomenovali si ju a opísali jej význam takto: 

"Skupina je určená všetkým mladým rovesníckym mediátorom zo Sniny a okolia. Je to dôkaz, že aj v Snine (CSŠ) máme záujem riešiť problémy, konflikty či šikanu v našom okolí. Skupina nám slúži na radenie si, pomáhanie si pri hľadaní a zvládaní problémov. Spoznávame nové riešenia a názory ostatných. Nechávame sa inšpirovať pre šírenie rovesníckej mediácie. Navzájom sa tu spoznávame, získavame nové poznatky a pomáhame si pri riešení školských aj mimoškolských konfliktov. Počúvame sa a rešpektujeme.V tejto skupine zdieľame medzi sebou zaujímavé príspevky v oblasti mediácie a diskutujeme o nich."


Rovesnícki mediátori spontánne vyslovili aj moju obľúbenú časť vety: "A čo ak....". 

V rámci ich diskusie to dali tak, ako to prirodzene cítili. Bolo tam zadelenie kompetencií, voľba hlasovania ako metódy rozhodovania, využívanie humoru, vzájomné usmerňovanie, kontrola pochopenia povedaného, ujasňovanie otázok - čítanie s porozumením, preformulovanie, kontrola záverov. Krásny začiatok spolupráce.

Dušana Bieleszová (tréning realizujeme v spolupráci s Dagmar Tragalovou z Asociácie mediačných centier Slovenska)

—————

Späť