1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

07.03.2019 20:07

 

 "Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal legendárne slová: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. „Čo môže byť pre mediátora malým krokom? Stačí „úsmev a ľudstvo okolo nás bude o krok ďalej a nakazí sa dobrou náladou.“ ERM Palisády BA

 

Komunikatívni, spolupracujúci, vnímaví, aj takí boli rovesnícki mediátori Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislav na prvom tréningovom stretnutí. K začleneniu programu rovesníckej mediácie v škole nás oslovila pani riaditeľka s pani zástupkyňou, tentokrát za podpory Rady rodičov. Tréning sme zamerali na spoznávanie sa, určovanie pravidiel a prijímanie zásad, ktoré budú pre fungovanie tímu rovesníckych mediátorov dôležité. 

Mediátori diskutovali v skupinách a k dohode využívali tieto vety:

 • „Kto je za to?“
 • „Ako by sme to sformulovali?“
 • „Ešte niekomu niečo napadlo?“
 • „Zopakujme si naše mená...“
 • „Rozmýšľaj...“
 • „Ako sa povie, keď si človek nepremyslí, čo povie?“
 • „Ja by som to urobila tak...“

 

V rámci aktivít sme sformulovali niekoľo zásad. Pre mediátora je dôležité zastať sa spolužiaka, ktorý to potrebuje. Rovnako je dôležité riadiť sa dohodnutými pravidlami. Musíme si dávať pozor aj na skupinové myslenie a vedieť pracovať so sklamaním. Sú tiež situácie, v ktorých treba byť zásadový. 

Znaky dobrého tímu: spolupráca, disciplína, dodržiavanie pravidiel, nekonfliktnosť, riešiť aj malé konflikty, aby neprerástli do väčších, upozorniť včas, v čom je chyba, vytrvalosť, presnosť, empatickosť, vzájomná dôvera, vedieť si povedať svoj názor.

Dobrý lektor by mal byť: trpezlivý, schopný, férový, optimistický, rovnocenný, mal by vedieť dávať podporu, mal by vedieť motivovať, mal by mať prehľad v tom, čo robí, mal by byť pokojný, empatický, priateľský, mal by vedieť nabudiť tím, mal by pracovať na dobrej atmosfére.

Dušana Bieleszová, Eva Koprena

Spätná väzba:

 • Mala som veľmi dobrý pocit. Naučila som sa pracovať v kolektíve.
 • Naučila som sa, ako byť mediátorom.
 • Bolo to príjemné a cítila som sa dobre, odnášam si veľa dobrých skúseností. Neľutujem, že som tu bola.
 • Naučil som sa, ako byť dobrý mediátor a ako sa mám správať. Som za to vďačný.
 • Bolo to tu celkom dobre, až na vyrušovanie, skôr otravovanie ..............Tie spôsoby, ako riešiť konflikt, boli dobré tiež.
 • Toto školenie nebolo len poučné, ale aj zábavné. 
 • Zo stretnutia som si vzal veľa múdrych rád a teším sa na ďalšie stretnutie.
 • Naučila som sa, ako sa máme zaobchádzať, k niekomu, kto robí zle druhému alebo k tomu, kto je tou obeťou. Pracovalo sa mi dobre. Cítila som sa dobre.
 • Pracovalo sa mi veľmi dobre a teším sa na budúci mesiac. Odniesla som si odtiaľto nové vzťahy. 
 • Naučila som sa, ako sa má správať a pristúpiť k veci mediátor.
 • Vedieť vcítiť sa do iných ludí, spolupracovať s ostatnými. 
 • Bolo to super, nevedela som sa dočkať, kedy to tu budeme robiť.
„Kto je za to?“
„Ako by sme to sformulovali“
„Ešte niečo niekomu napadlo?“
„Zopakujme si naše mená...“
„Rozmýšľaj...“
„Ako sa povie, keď si človek nepremyslí, čo povie?“
„Ja by som to urobila tak...“

—————

Späť