1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

16.03.2019 21:19

 

"Nehnevajte sa..", "Hlavne kľud...", "S citom a rozumne..", "Hlavne dýchaj.."........aj takéto sú odporúčania rovesníckych mediátorov ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine pre upokojenie situácie a zmiernenie napätia, ktoré vedie k vyriešeniu úlohy. 

Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi (4. až 8. ročník) bolo veľmi úsmevné a "živé", preto sme flexibilne striedali diskusie v skupinách s hrami v priestore a rozprávali sme sa, veľa sme sa rozprávali.

Celý deň zážitkového učenia nám spätnú väzbu poskytovali pani psychologička Terezka a sociálna pracovníčka Alenka (ambasádorky programu rovesníckej mediácie v škole), s ktorými sme dokázali prebrať množstvo tém a stihli sme prísť pozdraviť aj pani riaditeľku, ktorá tomuto programu verí a my zase veríme, že spoločne vízie zadefinované na workshope s pedagogickými zamestnancami a získané v disusii s vedením školy naplníme.


Naučili sme sa, že pre rovesníckeho mediátora je dôležité zastať sa toho, kto to potrebuje. Rovnako dôležité je v tímoch si zadefinovať pravidlá a dodržiavať ich. Rovesnícky mediátor by mal byť schopný predchádzať skupinovému mysleniu, búrať bariéry nekonštruktívnej komunikácie. Mal by vedieť pracovať aj s negatívnymi emóciami - sklamaním, hnevom, frustráciou. V skupinách sme sa učili rôzne spôsoby rozhodovaniu a zistili sme, že spôsob rozhodovania ovplyvňuje výsledok. Prvé stretnutie sa nieslo aj v znamení zoznamovania sa. 

Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová, 14. 3. 2019

—————

Späť