1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi - ZŠ s MŠ Podolinec

09.10.2019 15:58

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Základnej školy s materskou školou v Podolinci bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa a vytvorenie pravidiel, ktoré sú pre fungovanie akéhokoľvek tímu dôležité. Zoznamovanie sa prebiehalo hravou formou, čo nám umožnilo uvoľniť počiatočné napätie z očakávania. Žiaci 4. až 8. ročníka spoznali nielen meno žiaka a jeho triedu, ale aj záľuby vo voľnom čase a obľúbené jedlo.  Venovali sme sa aj rozboru situácie, ktorú sme pozorovali vo filmovej ukážke. Zaujala ich aj hra, ktorej cieľom bolo zistiť, ako prebieha komunikácia v skupine, ako si vyberú lídra skupiny, či líder skupiny dokáže diskusiu usmerňovať, v akej miere sa dokážu budúci rovesnícki mediátori aktívne počúvať, aké rozhodovacie stratégie využívajú, ako formulujú vety. Vyskúšali si aj diskusiu, ktorá je časovo limitovaná a kde k riešeniu situácie musia dospieť dohodou. Rovesnícky mediátori sa venovali aj pomenovaniu toho, čo vytvára dobrý tím,  diskutovali o nevyhnutných podmienkach na vytvorenie dobrého tímu, ale aj o prekážkach, ktoré môžu spoluprácu ohroziť. 

Zhodnotenie:

Zvládli sme spoznať sa, vytvoriť príjemnú atmosféru, pracovať so skupinovou dynamikou tak, aby sme sa postupne zoznámili, začali si dôverovať,budúci rovesnícki mediátori postupne preberali na seba úlohy (líder, mediátor, pozorovateľ, oponent a pod.). Ľahko nadväzovali očný kontakt, rýchle chápali pravidlá, aktívne reagovali na otázky. Oceňujeme slovnú zásobu, schopnosť nebáť sa vyjadriť názor, myšlienky.

Na ďalšom stretnutí popracujeme na aktívnom počúvaní (hovorí len jeden), zlepšíme prácu v skupine (brainstorming – líder/mediátor – vysvetlíme rozdiel a usmerníme budúcich rovesníckych mediátorov). Budeme sa venovať empatii a práci s emóciami a skúsime aktivity zamerané na rôzne spôsoby rozhodovania (rozhoduje líder, hlasovanie, žrebovanie, dohoda).

Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová, Katka Ferencková

foto: archív školy

 

 

—————

Späť