1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sládkovičova Ružomberok

06.02.2020 22:38

Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie.

Závery tímu
Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť svoj názor, dôverovať si, priznať si chybu, komunikovať, nevzdávať sa a byť trpezlivý.
Prekážky spolupráce: nezhody, neúspechy, súperenie, odlišné názory, strata dôvery, úraz, závisť, nespravodlivosť, nevyvyšovať sa nad iných, musí byť dobrý v tom, čo robí, hnev, šikana, ohováranie.
Tréner: trpezlivý, rešpektujúci, nápomocný, nezaujatý, je schopný aktívne počúvať, nie je pyšný, je seberovný, nevyvyšuje sa nad iných, je dobrý v tom, čo robí, oceňuje snahu tímu, podporuje tím.
Negatívne javy v školskom prostredí (vo všeobecnosti na základe ukážky z filmu): ohováranie, šikanovanie, bitka, neprijatie pre inakosť, vysmievanie, hádky, zlomyseľnosť, zákernosť, spolupráca, žiarlivosť, podpora negatívnych prejavov.
Vety smerujúce k dohode (povzbudenie, spolupráca, obrusovanie hrán, určenie pravidiel) - Musíme sa dohodnúť. Všetci sme pripravení? Ešte raz....A neskúsime to? Ale to už išlo lepšie. Zlepšuje sa to. Ej, nevadí. Buď trpezlivý. Počkať, nie všetci. No, no, no v poriadku.
Na prekonávanie prekážok sa potrebujeme: poučiť z chýb, dôverovať si, nevzdávať sa, rozmýšľať, priznať si chyby.
Rovesnícki mediátori sa spoznávali napriek veľkému vekovému rozdielu (3. až 9. ročník) veľmi rýchlo. Komunikovali medzi sebou prirodzene, spontánne, bez ohľadu na vek, pohlavie, vymieňali si názory, myšlienky. Pracovali v heterogénnych skupinách. V priebehu dňa sme zostavenie skupiny zmenili vzhľadom k potrebe overiť si, kto si udrží pozíciu lídra a kto bude viac pozorovateľom. Žiaci zadefinovali pravidlá v skupine bez problémov. V úlohe hovorcu skupiny mali tendenciu sa striedať vždy tí istí. Reagovali aj na pokyny lektorov. Čoraz viac sa otvárali k diskusiám a zdieľali svoje názory. Na ďalšom stretnutí budeme pracovať s aktívnym počúvaním. Na príklade hry rovesníckym mediátorom vysvetlíme rozdiel medzi lídrom skupiny, ktorého úlohou je presadiť svoj názor a lídrom skupiny, ktorého úlohou je usmerniť diskusiu, vytvoríme priestor submisívnejším spolužiakom. Úlohy zameráme na facilitáciu diskusií, prácu s emóciami, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. 

Dušana Bieleszová, Břetislav Vozník, Petra Mendelová, Monika Sanigová

—————

Späť