2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

26.05.2018 22:27

"Keď niekto niečo dobré urobí, tak sa to ako dobro pamätá." RM, Snina

Fotka Rodina, právo a mediácia.

2. tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Snine bolo zamerané na možnosti rovesníckeho mediátora pomáhať v prostredí školy, triedy. Po zrekapitulovaní odpozorovaných situácií z Denníka pozorovateľa, sme pozornosť venovali kľúčovým zásadám pre pôsobenie rovesníckeho mediátora v škole, v triede: Zastať sa niekoho, kto to potrebuje - prelomiť bariéru skupinového myslenia a ukázať odvahu tam, kde je potrebná. Viesť spolužiakov k tomu, aby sa lepšie poznali, chápali, skúmali rôzne uhly pohľadu na rôzne situácie v ich živote. Prejavovať všímavosť ku každému, nielen k tomu, kto na prvý pohľad je iný. Každý potrebuje pozornosť. V konflikte vedieť usmerniť veľmi citlivo a úmerne potrebám situácie. Pomáhať v triedach predchádzať správaniu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktom. 

"Ľudia nezabudnú na pocit, ktorý sprevádzal to, ako sme sa k nim správali. Platí to aj o chybách." RM, Snina

Pre uľahčenie chápania témy, sme využili film Obyčajná tvár, kde sme sa sústredili na správanie sa kľúčových postáv vo filme: Agieho, Jacka, Juliena, Charlotte, Vii, Mirandy, Justina. Na príklade sklamania v kamarátskom vzťahu filmových postáv sme si ukázali, ako ľahko vieme podľahnúť nesprávnemu zhodnoteniu situácie, ak nepoznáme súvislosti. 

Rovesnícki mediátori definovali aj základné zásady kľúčové pre aktívne počúvanie: "nestratiť orientáciu, udržať pokoj, hovoriť nahlas, mať dôveru, poznať cieľ, vedieť si predstaviť cestu, vedieť pochváliť, dobre artikulovať."

Rovesnícki mediátori uvažovali aj o spôsoboch, vďaka ktorým by mohli zmierniť napätie v triede: "musíme vidieť, že sa niečo deje, musíme chcieť pomôcť, ak je to možné pomôžeme tak, že zmeníme tému, môžeme sa otvoriť (hovoriť o sebe), využívajme vtip."

Téma odmietania spolužiaka, neférového správania, šikany ale najmä sily priateľstva bola prepletenáukážkami z filmu, aktivitami a myšlienkami rovesníkov, nácvikom mediačných zručnosti tak, aby sme sa vedeli vcítiť v konflikte do iných a zároveň aby sme vedeli pomôcť citlivo, pokojne a s humorom poznať cestu, vidieť cieľ a pritom všetkom nezabúdať na motiváciu pochvalou. To je jedna z úloh rovesníckeho mediátora.

Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová

 

"Prišla som do školy (Spojená cirkevná škola, Snina), v ktorej práve prebiehali aj maturity. Rovesnícki mediatori už čakali, tak som sa s nimi zavítala: "Tešila som sa na vás." Odpovedali mi: "Aj my sme sa tešili." V tom sa ku mne nakloní ich pani učiteľka a povie: " A to ani nevieš, že prišli, napriek tomu, že majú dnes riaditeľské voľno."

—————

Späť