2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

15.04.2019 20:09

 

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi na Evanjelickom lýceu v Bratislave sme zamerali na možné konfliktné miesta vyskytujúce sa v školskom prostredí. Zároveň sme rozoberali prejavy agresívneho správania, pasívneho správania aj dohody. Trénovali sme aktívne počúvanie a zamerali sme sa na pomôcku, ktorou možno zvýšiť schopnosť aktívneho počúvania. 

 

Pri výbere lídra skupiny rovesnícki mediátori využívali komunikačné zručnosti, ktoré smerovali k dohode, napr. „Poďme hlasovať.“,  „Najprv dajme návrhy.“,  „Treba nejakého vodcu.“,  „Musí to byť niekto, kto to chce robiť.“, „Môžem to skúsiť ja.“,  „Súhlasíte všetci?“

 

Veľká časť zadaní bola zameraná na riešenie prípadových štúdií, kde rovesnícki mediátori trénovali argumentovanie, brainstorming, tvorbu dohody. Úlohy vyvolali zaujímavé diskusie, kde mediátori využívali slovnú zásobu smerujúcu k dohode, napr.   „Hovorte ďalej..“,  „Ešte iné návrhy?“,  „Podľa vašich návrhov..“,  „Počkajte, moc sa hádame...“,  „Neviem, či som to správne pochopila...“, "Ja som chcel niečo dodať...“, „Poďme hlasovať...“, „Môžem skúsiť ja?“, „Aké sú riziká a aké sú pozitíva?“ , „Budeme hlasovať....“ , „A prečo nesúhlasíte tí, ktorí nesúhlasíte?“, „Risk je zisk....", „Keď dávaš druhému dôveru, stáva sa viac sebaistý.“

Dušana Bieleszová, Eva Koprena
 

—————

Späť