2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

09.04.2019 22:12

 

 

"Budeme sa aj hrať?", týmito slovami nás druhýkrát privítali deti ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. A veru sme sa aj hrali - trénovali sme nielen svoju šikovnosť a strategické myslenie, ale veľa, veľa aj spoluprácu v skupine. Pozadu neostali ani naše empatické zručnosti a aktívne počúvanie. Vyzerá to tak, že vo Zvolenskej Slatine sa nám formuje šikovná mládež. 

 

Tréning sme zamerali aj na skupinovú dynamiku, tímovú spoluprácu a tvorbu dohôd. 

Na zmiernenie napätia počas diskusií v skupine rovesnícki mediátori využívali aj mediačné zručnosti: "Tak tu nakreslím vchod, keď je to pre teba tak dôležité.", "Počkaj...", "Máme dve možnosti....", "Ale mne by ho bolo ľúto...", " Predstav si, že ....".

 

 

Žiaci mali potrebu diskutovať mimo plán aj o návykových látkach a riešení tohto problému. Tému sme otvorili a prostredníctvom ukážky z filmu sme diskutovali o závislostiach, prevencii, dôsledkoch používania drog. Rovesnícki mediátori vedeli pomenovať a vysvetliť závislosť. Definovali to ako "pád, ktorý prichádza po droge", hovorili o "svete temna, ktoré prináša následky". Rovesnícki mediátori opísali aj to, čo videli na videu slovami: "Čím viac ju bral, tým bol ťažší, starší,...", "Na jazyku cítil, že droga je dobrá, telo ale nevládalo....návyk.", "Na začiatku prežíval šťastie, ešte nevedel, že mu to nie je na nič, nevedel, čo to je....na konci ostal smutný."   

 

Pri riešení dilem sme skupinám vymenili lídrov. Nastalo stíšenie sa skupín a opäť zlaďovanie sa. Všetko v súlade so vzájomným rešpektom a so zachovaním spolupráce. V oboch skupinách prišlo k pozitívnym zmenám. 

 


Pri analýze problémovej situácie rovesnícki mediátori vedeli analyzovať dej podľa pokynov. Dôležité je to pre trénovanie dôslednejšieho pozorovania tak, aby aj detaily mali pri riešení konfliktov a tvorbe záverov priestor a aby nadhľad priniesol väčšiu mieru spravodlivosti.  Je dôležité, aby sa rovesnícki mediátori najprv venovali popisnému opisu situácie a až následne hodnoteniu. Občas mali tendenciu hodnotiť predčasne, napr. že "deti sa mali radi" (pri opise vecí), že "deti boli šťastné" (pri opise veci). 

 

Rovesnícki mediátori pracovali na 2. stretnutí odvážnejšie, rešpektovali pravidlá a reagovali na dohodnuté pravidlá, pokyny. Napriek tomu, že vo všeobecnej rovine sa javilo, že majú predsudky (voči bezdomovcom, cudzím ľuďom), v rámci tímovej práce sa ako osobnosti rešpektovali, nebolo cítiť neznášanlivosť, nerobili medzi sebou rozdiely, vedeli pomenovať prekážky bez prejavov neznášanlivosti, hnevu.

 

Vyjadrenie školskej psychologičky: "Veľká vďaka za toto zhrnutie, už som pociťovala potrebu niečo takéto vidieť v maili, aby som mala aj ja spätnú väzbu. Veľmi má teší , že sa našej mládeži tak darí a že mame v podstate úplne rovnaký postreh na ich výkony." 

Reakcia pani riaditeĺky:  "Veľmi ma potešili závery a najmä posun žiakov si vážim. Všetci vidíme, že je to dobrá cesta, a tak rastie aj chuť pracovať ďale."

 

Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová, 2. 4. 2019

—————

Späť