3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

23.05.2019 20:00

Viem si získať rešpekt? Dokážem byť nestranný? Som schopný pomôcť aj tomu, koho nemám rá/rada? Viem sa ospravedlniť? Som tolerantný a v akej miere viem byť trpezlivý? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na 3. stretnutí rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine.

S využitím prípadovej štúdie sa rovesnícki mediátori zamýšľali nad tým, ako možno zvládať napäté situácie: komunikovať, vedieť sa tešiť aj z maličkostí, mať odvahu robiť správne rozhodnutia, byť motivátorom, vedieť druhého podporiť, vzdelávať sa, vedieť prekonávať svoje limity,  využívať svoj talent,  mať prosociálne správanie.

Žiaci zhrnuli aj dôležité vlastnosti rovesníckeho mediátora: povzbudenie, pomoc, trpezlivosť, byť pre druhých príkladom, tolerancia, strážiť slabších. 

Venovali sme sa aj neverbálnej komunikácii. Ako rovesnícki mediátor spozná, že sa niekto pohádal? Prezradí ho výraz tváre, ohováranie, kamaráti spolu nesedia, netrávia spolu čas, majú zvýšený hlas, urážajú sa, fyzicky napádajú, dávajú si hanlivé prezývky. Spolu nedokážu komunikovať vtedy, keď majú adrenalín v zápale hnevu, zlý deň, keď sú netrpezliví, neochotní, keď sa ignorujú, keď nikto nikoho nepočúva a keď medzi nimi chýba rešpekt.

Rovesnícki mediátori si pripomenuli aj zásady, ktoré im pomáhali počas všetkých stretnutá: spolupracovať, počúvať sa, neprekrikovať sa, dôverovať si, viac sia tolerovať. 

Terezka Slivková, psychologička, koordinátorka programu rovesníckej mediácie: "Dnes sme ukončili vzdelávania rovesnickych mediátorov. Teraz nastáva moment, kedy naši žiaci začnú v praxi využívať svoje nadobudnuté poznatky a nesmierne nás s teší, že tie naše dietky sa na to neskutočne tešia. Obrovské ďakujem patrí celému tímu, že ste nás sprevádzali a naučili mnohym “soft skills” , ktoré sú pre človeka tak dôležité. Tešíme sa na september, keď sa pochvalime, čo sme všetko dokázali (ZŠ Zvolenská Slatina)."

 

Foto: archív školy

 

—————

Späť