2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi - ZŠ s MŠ Podolinec

01.12.2019 11:30

 

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na kľúčové vlastnosti rovesníckeho mediátora a dôležité zásady, ktoré rovesnícki mediátori zvládnu dodržiavať v prostredí triedy. Klúčové pre žiaka je, aby sa stal dobrým pozorovateľom, všímal si aj drobné detaily, ktoré mu umožnia vidieť začiatok konfliktu v náznakoch, pripustiť aj možnosť iných uhlov pohľadu na vec, situáciu. 

Rovesnícki mediátori sa už poznali, pracovali bez stresu a s dôverou k nám, dospelým, sa na nás obracali aj v myšlienkach a názoroch , ktoré sa im v priebehi stretnutia v hlavách vynárali. Dokázali, že zvládajú pomenovať vlastnosti, pocity a zručnosti a že sa dokážu aj ohodnotiť v jednotlivých rolách, ktoré v sebe objavili. Bolo inšpiratívne počuť diskusiu vekovo rozdielnych spolužiakov.

Príklad 1:

Ako človek sa hodnotím na známku 4. Prečo si si dal štvorku? Lebo som zlý človek. Prečo si myslíš, že si zlý človek? Lebo to všetci hovoria. Čo si myslíš, prečo to všetci hovoria? (Pri prezentácii výsledkov sa nakoniec ohodnotil známkou 2.)

Príklad 2:

Ako predseda triedy sa hodnotím na známku 1. Prečo si myslíš že si dobrým predsedom triedy? Lebo to nikto nechcel robiť a ešte som sympaticky a mám svoj názor.

Diskusie žiakov boli živé. Ich súčasťou bol humor, ale aj vážne pohľady rovesníckych mediátorov, ktoré boli súčasťou sebareflexií vyvolaných dobre známymi situáciami zo školského prostredia. Poznať žiakov, spolužiakov, všímať si aj najmenšie detaily, ponúkať rôzne uhly pohľadu, vedieť usmerniť vznikajúce napätie v tíme, ale aj dopriať si trpezlivosť pri získavaní zručností by malo byť prirodzenou súčasťou výbavy rovesníckych mediátorov. 

Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová, Katarína Ferencková, foto: archív ZŠ Podolinec

 

—————

Späť