3. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

23.06.2018 17:50

 

3. stretnutie rovesníckych mediátorov Spojenej cirkevnej školy v Snine bolo zamerané najmä na tréning mediačných zručností a poskytnutie inšpirácií, ktoré by rovesnícki mediátori dokázali využiť v práci so spolužiakmi. 

Na úvod si budúci rovesnícki mediátori vyskúšali sprevádzať aktivitami, ktoré už poznali a následne v rámci prípadovej štúdie trénovali aktívne počúvanie, brainstorming, spätnú väzbu, tvorbu argumentov, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Ich názory boli rôzne, ale hlášky ako "budeš umierať, ale hlavne že ti bude rádio hrať",  "mal ego up", "revolúcia" , "som vedúci, chceš ma zosadiť?", ktoré sprevádzali aktivity, robili skvelú náladu. Pripomenuli sme aj jedno z pravidiel brainstormingu - uvádzať vety v pôvodnom znení - nakoľko potreba preformulovávať ich do diplomatického jazyka bola v niekotrých situáciách veĺká :-).  

Venovali sme sa aj rôznym spôsobom rozhodovania - vedúci skupiny, dohoda (kompromis), hlasovanie, náhoda (žreb), rozhoduje odborník. V konkrétnej situácii mali rovesnícki mediátori možnosť spoznať, že spôsob, akým prijímame rozhodnutia má vplyv na výsledok. 

Zároveň sme sa zamerali aj na stmelovanie skupiny a hľadanie rolí, už na základe odpozorovaných dominantných charakteristík. Na záver si rovesnícki mediátori opäť vypýtali "stoličkovú aktivitu" a tentokrát s úspešným koncom. 

Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová

—————

Späť