3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi - ZŠ s MŠ Podolinec

01.02.2020 22:55

 

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na komunikáciu v konflikte. Na základe pozorovania z minulých stretnutí sme zvolili ako kľúčové témy tréningových aktivít - pozorovanie, aktívne počúvanie, komunikáciu a diskusiu. 

Pri tréningu pozorovania sme sa snažili dôsledne rozobrať si odpozorovanú situáciu z videa. Pomenovali sme osoby, veci, s využitím slovesa sme opísali dej a až následne sme riešili pocitovú rovinu, ktorá obsahovala aj hodnotenie. 

V rámci neverbálnej komunikácie sme využili hry. Zamerali sme sa na vytvorenie dialógov na základe prejavov mimiky, gestikulácie, postoja z ukážky filmu bez sprievodného zvuku. Využili sme aj emotikony na dešifrovanie prísloví a porekadiel. 

V časti, ktorej hlavným cieľom bolo facilitovanie diskusií, mali rovesnícki mediátori si vymeniť názory na kľúčové osobnosti v ich životoch - v rodine, medzi priateľmi, spolužiakmi. Rozprávali sa o hodnotách, o tom, na čo sa tešia a o základných vlastnostiach, ktoré sú ich súčasťou.

Opäť boli vyslovené zaujímavé myšlienky, napr. "Nedá sa nekomunikovať," alebo "Veci sú, akú sú". Pri neverbálnom prejave žiaci spomenuli v začiatkoch skôr písanie, počítač, kreslenie, po realizovaní aktivít dokázali pomenovať aj kývanie hlavy, úsmev, prekrúcanie očí, či kopnutie ako neverbálny prejav. 

Dagmar Tragalová, Dušana Bieleszová

—————

Späť