1. Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Snine

09.10.2019 22:34

 

 

Inšpiráciou pre supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Cirkevnej spojenej školy v Snine bol výrok rovesníckej mediátorky Amalky:  “Hlavne netreba mať veľké očakávania...”.  Išlo o spätnú väzbu na ich začiatky už ako vyškolených rovesníckych mediatorov, keď v jednej z tried nižších ročníkov si trénovali mediačné zručnosti.  

Dnes po roku aplikovania mediačných zručností spolu s ich ambasádorkou, pani učiteľkou Karin Miškovou, ktorá ich sprevádza v ich ďalšom raste, sme mali možnosť vidieť, kam sa nielen mediačne, ale aj osobnostne posunuli. Milo nás prekvapili svojimi postojmi a morálnymi hodnotami, ktoré v ich vyjadreniach boli prítomné. Vzájomné usmernenia, prístup k mladším žiakom, ale aj analýza konfliktných situácií, využívanie rôznych stratégií rozhodovania, práca s emóciami a schopnosť vo väčšej miere sa ovládať, zohrávali v ich spätnej väzbe kľúčovú úlohu. 

 

Rovesnícki mediátori sa stretávajú pravidelne v rámci krúžku rovesníckej mediácie a bez ohľad na vek tvoria tím. 

Dnes práve ich sebareflexia nás utvrdila v tom, že aj líder medzi žiakmi, ak pochopí princípy mediácie, môže byť skvelým mediátorom. V tomto nás  milo prekvapil mediátor Adam: "Každý je osobnosť a každý sa môže niečo naučiť od iného bez ohľadu na to, či je mladší, starší, skúsenejší, múdrejší a pod.”.

 


Za rovesníckych mediátorov správu do skupiny Školská a rovesnícka mediácia napísala Paťka: "Dnešný deň bol výnimočný v tom, že sme sa po roku našej prvej samostatnej práce v oblasti školskej mediácie, stretli s našimi skoliteľkami Duškou a Dáškou. Venovali sme sa hlavne našim postrehom a pocitom z uplynulého roka. Spoločne sme zhodnotili aktivity aplikované medzi triedami a ich reakcie. Rovnako sme sa vzájomne podelili o zmeny našich osobností a vnímania okolia. Touto cestou by som sa ešte raz chcela, v mene našej celej skupiny, poďakovať predovšetkým, že sme dostali tu možnosť v sebe objaviť mediátora, pri čom nám pomáhali Duška a Dáška. Rovnako za to, že to s nami na začiatku určite nebolo ľahké, ale ony v nás verili a ukázali nám cestu. Ďakujeme za cenné rady a hlavne zato, že sme Vás mohli spoznať."

 

Foto: archív CSŠ v Snine

 

 

—————

Späť