6. blok odbornej prípravy mediátorov aj o školskej mediácii (AMCS)

07.04.2018 19:06

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.

 

6. blok v rámci odbornej prípravy mediatorov, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska, obsahoval aj tému školskej a rovesníckej mediácie. S budúcimi mediátormi sme sa vrátili do žiackych čias a zážitkovou formou sme si vyskúšali rôzne aktivity, ktoré pomáhajú žiakom v školskom prostredí, rovesníckym mediátorom, pochopiť princípy mediačných techník. 

Závery, ku ktorým prichádzali dospelí, reflektovali ich skúsenosti a my sme mali možnosť porovnať generačné rozdiely pri vnímaní rôznych situácií a poukázať na dôležitosť priblíženia sa cieľovej skupine. 

Hovorili sme aj o najčastejších konfliktoch v školskom prostredí medzi žiakmi navzájom, učiteľom a žiakom, učiteľom a vedúcim pedagogickým zamestnancom, riaditeľom školy a zriaďovateľom, samosprávnym orgánom školy (radou školy) a riaditeľom školy. Na prípadových štúdiách sme opísali emócie cieľových skupín v konflikte, aj dôležitosť budovania dôvery a zachovania čo možno najväčšej autentickosti. Vytvorili sme simulované prostredie, v ktorom bolo kľúčové, aby budúci mediátori prišli k spoločnému záveru, k dohode, pričom museli pracovať s vnútorným kompromisom. 

Odborná príprava mediátorov môže byť plná úsmevných situácií, aj vážnych zamyslení. Presne taká bola vďaka skvelej zostave tímu a priateľskej atmosfére. 

 

Späť