CĎV UK - Sebapoznávanie - potenciál a limity mediátora

30.10.2016 15:00

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ponúka odborný seminár pre mediátorov Sebapoznávanie - potenciál a limity mediátora.

Seminár je určený mediátorom registrovaným na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie nahttps://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator-odborny-seminar/

 

Späť