CPPPaP Spišská Nová Ves - seminár pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

03.06.2021 19:20

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo v dňoch 25. 5. a 26. 5. pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov okresu Spišská Nová Ves a Gelnica online pracovné stretnutie spojené s odborným seminárom k téme Úvod do školskej mediácie. 

Počas prednášky sme sa zamerali na signály stresu v konflikte a obranné mechanizmy, recipročné očakávania a lojalitu ako prekážku spolupráce. Hovorili sme o ne/spolupracujpcich osobnostiach v tíme, skupinovom myslení a skupinovom rozhodovaní v tíme a v rámci prevencie sme sa zamerali na dôležitosť aktívneho počúvania, otvorenú komunikáciu a prácu s emóciami a úsudkom. 

Vedieť spracovať stres a prijať zmenu, poznať bariéry v tímoch a ich vplyv na zvládanie konfliktov, otvárať komunikáciu a realizovať účinnú prevenciu s využitím mediačných zručností - to boli zásady, ktoré nás stretnutím sprevádzali. 

Späť