Dôležití dospelí (rodičia, učitelia) potrebujú spolupracovať!

28.04.2015 15:24

 

Správanie každého človeka má svoju históriu, ktorú ovplyvňuje najmä výchova. Kormidlo výchovy by mali pevne vo svojich rukách držať rodičia. V určitom období života dieťaťa však vstupujú do procesu sprevádzania detí na ceste k dospelosti aj učitelia. To, či ciele rodičov a učiteľov budú jednotné, alebo budú vystavené skúškam zvládania konfliktov, bude závisieť od vzájomnej komunikácie, miery pochopenia, rešpektu a tolerancie. Vstupnou bránou na ceste zlaďovania predstáv môže byť aj spoločné stretnutie triednych učiteĺov, rodičov a budúcich prvákov školy ešte pred začiatkom školského roka. Tak, ako sa to podarilo v Základnej škole na Záhoráckej ulici v Malackách počas podujatia Malá škola veľkého škôlkara.

Bližšie informácie k téme: https://zs4malacky.edupage.org/news/?

Fotogaléria: https://zs4malacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=417#gallery/417

 

 

 

 
 
Späť