Dolnokrupanské mediačné dišputy

20.06.2018 22:12

Tretie pokračovanie Dolnokrupanských mediačných dišput „bez powerpointu a flipchartu“ s osobnosťami českej a slovenskej mediácie bolo zamerané na témy rodinnej mediácie, školskej a rovesníckej mediácie, na oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ale aj na tému pracovnej a zdravotníckej mediácie. V rámci trojdňového stretnutia mali účastníci workshopov možnosť využiť aj kultúrno - športové aktivity v areáli strediska (bazén, tenis...), prehliadku tamojšieho klasicistického kaštieľa, večerné posedenia pri grile, výmenu skúseností, kazuistík, resp. postrehov, rolových cvičení... 

Program podujatia: https://simars.sk/pozvanky/

Pozvanie Františka Kutlíka na Dolnokupanské mediačné dišputy k téme školskej a rovesníckej mediácie som prijala veľmi rada aj preto, že takýto neformálny workshop (a keďže nám to počasie v sobotu dovolilo, strávili sme čas pod holým nebom) som "okúsila" prvýkrát. Viac ako tri hodiny v blízkosti kaštieľa, v ktorom údajne trávil čas aj Ludwig van Beethoven (a kde pravdepodobne skomponoval aj Sonátu mesačného svitu), ubehol v spoločnosti pre mňa mnohých nových tvárí veľmi príjemne.

Obsahovo sme sa zamerali na tieto témy Ako som začala s mediácio? Prečo práve školská a rovesnícka mediácia? Aké sú perspektívy jej rozšírenia? Aký je prínos  prínos ostatnej novely mediačného zákona k výkonu mediácie? Prezentácia vlastných kazuistík. Možnosti zapojenie mediátorov do školskej a rovesníckej mediácie.

 Ja verím, že školská a rovesnícka mediácia si aj vďaka takýmto neformálnym stretnutiam nájde medzi mediátormi svojich podporovateĺov.

Späť