Doprajme žiakom čas dozrieť vlastnou skúsenosťou

21.01.2018 18:54

 

Vraví sa, že s vekom prichádza múdrosť. Múdrosť obohatená skúsenosťou a okorenená spomienkami, ktoré sa ako záchranné koleso vynoria v dobre známych situáciách, aby nám pripomenuli, že za každým úspechom sa skrýva námaha. Človek dozrieva skúsenosťou. Aj v školách sa stretávame s osobnosťami, ktorých múdrosť a skúsenosť môže byť pre mladšiu generáciu inšpiráciou. Ich sila sa ukrýva na ceste plnej prekážok, ale aj túžob ísť ďalej, na ceste pádov, ale aj odvahy vstať a dať životu ďalší zmysel. 

Takáto múdrosť si nepýta pozornosť moralizovaním: „Som staršia a skúsenejšia, musíte mi veriť, že to, čo hovorím, je správne.“ Neodvoláva sa ani na vyššie autority a nesnaží sa vzbudzovať pocit viny: „Urob ako chceš, ale dopredu ti hovorím, že to nedopadne dobre, ak ma nepočúvneš.Potom sa nesťažuj." A je jej cudzie aj zhadzovanie kolegov: „Vieš, on to s tebou nemyslí dobre, je to diletant.“

Platí to nielen vo vzťahu ku kolegom, ale aj vo vzťahu k žiakom, pre ktorých sa učiteľ, vychovávateľ, riaditeĺ školy na určitý čas stáva dôležitým vzorom v prijímaní rôznych názorov, v rešpektovaní rozdielnych hodnôt, v tolerancii k inakosti,  aj v úcte k človeku. Múdry učiteľ si pri formovaní detskej osobnosti kladie otázky: „Je čas reagovať, alebo je lepšie žiakom dopriať vlastnú skúsenosť, ktorá bude iná, ako tá, ku ktorej som dospel rokmi ja?“, „Čo ak to moje sprostredkované poznanie v žiakoch zabije túžbu hľadať podstatu, význam, čo ak ich pripraví o zážitok vlastnej skúsenosti? Čo ak je mojou úlohou len otvárať niekoľko bezpečných dvier a v citlivých mantineloch zadefinovaných pravidiel nechať žiakov robiť chyby, uvedomujúc si, že chyby im ukážu  cestu, aj  hranice?" 

Múdry učiteľ sa na tieto otázky pokúša hľadať odpovede. Súčasne neistotu vyslovených záverov prijíma s pokorou a učí to aj svojich žiakov. Rastie spolu s nimi, citlivo vníma jedinečnosť žiaka – vekovú, rozumovú, osobnostnú, skúsenostnú. Opierajúc sa o zážitkovú skúsenosť nesie v sebe silu autentickosti, ktorá pripravuje na zložitosť vzťahov, ak nestratí citlivý ventil na ich kvalitu. Múdrosť veku prichádza v čase, kedy to dôležité je očistené od balastu, a to podstatné sa objaví v plnej sile nadhľadu. Doprajme aj našim žiakom čas dozrieť vlastnou skúsenosťou.

 

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/cas-dozriet-skusenostou.m-366.html (skrátené)

Späť