Formovanie kritického myslenia žiakov - Dnešná škola

21.03.2016 21:33

 

Príspevok v 4. čísle časopisu Dnešná škola - človek a príroda (časopis Združenia učiteľov chémie)

"Na ceste k vnútornej slobode vysloviť iný názor ako má väčšina, a to slobodne a s úctou k oponentom, zohrá vajú školy veľmi dôležitú úlohu. Schopnosť kriticky zhodnotiť myšlienky, pripraviť si argumenty, vedieť sa na ne pozrieť optikou nadhľadu, je ovplyvnená aj históriou nášho správania, ľuďmi, ktorí nás formujú, zážitkami z detstva, získanou a overenou skúsenosťou, ale aj postojmi tých, ktorých hodnoty a normy sme do svojich životov prijali. Patria k nim aj učitelia, vychovávatelia. Ak vedome či nevedome vytvárali bariéry procesu kritického myslenia, možno nám odovzdávali do vienka neistotu, ktorá sa časom mohla premeniť na obavy a frustrácie."

 

Viac na: Dušana Bieleszová - Formovanie kritikého myslenia žiakov/časopis ZUH -  https://www.zuch.sk/images/dnesna_skola_3_4.pdf

Späť