Funkčné (funkčné inovačné) vzdelávanie - CĎV UK - Bratislava, Námestovo, Veľká Ida

08.11.2018 20:23

 

Pre vedúcich pedagogických zamestnancov organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského funkčné, resp. funkčné inovačné vzdelávanie.  

V téme Kultúra školy, klíma školy, riešenie konfliktov a školská mediácia sme si spoločne s využitím prípadových štúdií rozobrali dôležité zásady vhodné pre prácu riaditeľa školy, školského zariadenia. Pre vedúceho pedagogického zamestnanca je dôležité poznať žiakov, poznať kolegov, viesť tím k vnímaniu situácie z rôznych uhlov pohľadu, pracovať s emóciami, predchádzať skupinovému mysleniu, vedieť sa rozhodnúť, v konflikte vedieť citlivo usmerniť a v kľúčových momentoch byť zásadový.

Identifikovali sme v prostredí škôl manipulatívny stupeň kultúry, dekoratívne správanie, opísali spolupracujúci tím a klímu, ktorej základom je spolurozhovanie. Manažment školy opísal integrovanú osobnosť a priradil jej takéto vlastnosti: vie prijať názory druhých, nemá potrebu intrigovať, je spoľahlivá, je ochotná pomôcť, hľadá riešenia, je kreatívna, má zmysel pre humor, má pozitívne myslenie, má nadhľad, je nekonfliktná, je schopná dosiahnuť kompromis, vie povedať aj nepríjemné veci do očí,vie byť kritická,vie rozdeliť prácu, je asertívna.

Spoločne sme diskutovali na tému, čo na nás vie urobiť prvý dojem, čo si v kontakte s novým pedagogickým zamestnancom všímame (vystupovanie, očný kontakt, či je v obraze, aké má priority, ako sa vie ohodnotiť, ale aj oblečenie, podanie ruky, výzor a najmä, či z neho vyžaruje ľudskosť). V prípade rodičov si riaditelia škôl, ich zástupcovia všímajú prejav, hlas, komunikáciu, či prichádza s agresívnou povahou, alebo so skutočným záujmom zistiť viac, riešiť problém, všímajú si ako rodič argumentuje, či je vzťahovačný, ale aj celkové vystupovanie. 

Klímu školy ovplyvńujú aj problémy, s ktorými sa vedúci pedagogickí zamestnanci stretávajú. Názor ovplynuje aj lokalita, región, kde sa škola nachádza. Niekde to sú problémy so živelnosťou integrácie, inklúzie, nepripravenosť štátu na bezpečné zvládnutie procesu (odborní zamestnanci, prostredie, pomôcky atď.), niekde sú to financie, ale aj vzťahy, tlak rodičov, byrokracia, pocit nespravodlivosti a spánok. 

Čas, ktorý nám bol vyhradený, sme využili zmysluplne, mnohé diskusie boli príkladom konštruktívnej komunikácie, vedúci pedagogickí zamestnanci vedeli voliť kompromis, vytvoriť dohodu, ale najväčším bohatstvom stretnutia bolo, že svoje skúsenosti si riaditelia škôl, ich zástupcovia dokázali vymieňať a vytvorili skvelé tímy. 

Bližšie informácie a kontakt (ak by sa niekomu blíži čas absolvovať funkčné alebo funkčné inovačné vzdelávanie) -https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/.

 

Referencie: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/

 
 
Späť