Funkčné vzdelávanie v Bratislave - CĎV UK

08.11.2018 20:23

 

Pre vedúcich pedagogických zamestnancov organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského funkčné, resp. funkčné inovačné vzdelávanie.  V téme Kultúra školy, klíma školy, riešenie konfliktov a školská mediácia sme si rozobrali dôležité zásady vhodné pre prácu riaditeľa školy, školského zariadenia: poznať žiakov, poznať kolegov, ponúkať rôzne uhly pohľadu, vnímať emócie a motivovať, predchádzať skupinovému mysleniu, vedieť sa rozhodnúť, v konflikte citlivo usmerniť, byť zásadový.

Identifikovali sme v prostredí škôl manipulatívny stupeň kultúry, dekoratívne správanie, opísali spolupracujúci tím a klímu, ktorej základom je spolurozhovanie. Manažment školy opísal integrovanú osobnosť a priradil jej takéto vlastnosti: vie prijať názory druhých, nemá potrebu intrigovať, je spoľahlivá, je ochotná pomôcť, hľadá riešenia, je kreatívna, má zmysel pre humor, má pozitívne myslenie, má nadhľad, je nekonfliktná, je schopná dosiahnuť kompromis, vie povedať aj nepríjemné veci do očí,vie byť kritická,vie rozdeliť prácu, je asertívna.

Včerajší seminár v Bratislave sa vydaril. Radosť som mala najmä z toho, že sa z neznámych ľudí na začiatku stali vzájomne vzájomne spoznávajúci sa a myslím, že to dobre padlo všetkým .

Bližšie informácie a kontakt (ak by sa niekomu blíži čas absolvovať funkčné alebo funkčné inovačné vzdelávanie) -https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/

 

Referencie: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/