Inovačné vzdelávanie - Kráľovský Chlmec

05.04.2022 20:38

Ukončenie druhej skupiny inovačného vzdelávania s názvom Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov, ktoré sa uskutočnilo v Kráľovskom Chlmci (online), a ktoré realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave,  vo mne rezonuje aj takto:

„Nie som lenivý, len sa nestresujem..." ..."Potrebujeme hovoriť tým istým jazykom..“, ..."Sama som sa naučila aktívne počúvať....“, ...."Ticho je niekedy veľmi potrebné..“,  ..."Čítam svojim deťom z očí a oni čítajú mne...".

Zároveň motivácia jednej pani učiteľky zvládať konflikty by sa tiež dala zhrnúť asi takto: 

- ochrániť deti, pýtať si rady, neútočiť na rodičov, konflikt riešiť hneď v zárodku, otvorene komunikovať a nebáť sa otvorených hodín.

Prvú skupinu (mix Bratislava, Dunajská Streda, Richnava, Krompachy, Spišská Nová Ves, Prakovce, Letanovce, Hlohovec, Tisovec, Košice) a druhú skupinu (Kráľovský Chlmec) so mnou lektorovali aj Soňa Koreňová a Ivana Gerdová. Manažovala nás Elenka Skalská. Témy sme konzultovali aj s Dagmar Tragalová a ako pozorovateľka sa v mojej časti lektorovania na jedno stretnutie pridala aj Naďa Stefunkova

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov.

Späť