Kežmarok, Poprad, Žiar nad Hronom - funkčné/funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK

07.02.2019 20:19

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. S témou Kultúra organizácie, klíma, riešenie konfliktov, školská mediácia sme tentokrát cestovali medzi riaditeľov, ich zástupcov do Kežmarku, Popradu, aj do Žiaru nad Hronom. 

V rámci skupín manažéri škôl diskutovali o najčastejších problémoch, ktoré manažment školy trápi. Patrí medzi ne najmä zlyhávajúci systém školstva, konflikty, atmosféra na pracovisku, negatívne myslenie, legislatíva, byrokracia, nedocenenie, časté zmeny prichádzajúce z ministerstva, kradnutie nápadov, príliš ochranársky prístup rodičov, strach. Postupne sme prechádzali problémami, identikovali príčiny, opísali prejavy a hľadali riešenia, ktoré by pomohli napätie v tíme zmienovať. Venovali sme sa skupinovému mysleniu v tíme, obranným mechanizmom, rôznych druhom manipulácie, ktorá vedúcim pedagogickým a vedúcim odbornáých zamestnancom sťažuje riadenie školy. Hovorili sme o dôležitosti integrovaných osobností v tíme, ako ich nájsť, motivovať. Rozobrali sme význam emócií pri vytváraní chápaní stanovísk. Vyskúšali sme si vytvárať dohody, voliť kompromisy, hľadať alternatívy riešení. Upozornili sme na nebezpečenstvo citového vydierania v pedagogickom tíme. 

Závery z praxe - pohľad vedúcich pedagogických zamestnancov

Aký by mal byť riaditeľ školy? Mal by byť zásadový, rázny, spravodlivý, férový, nemal by podľahnúť manipulátorovi, mal by byť rozvážny, rozhodný, múdry, ľudský, empatický, asertívny, mal by si vedieť zachovať v sebe pokoj, mal by byť taktný, ľudský, mal by byť prirodzenou autoritou, optimista, prirodzený vodca, má mať zmysel pre humor, dobrý zdravotný stav, mal by byť mediátorom, mal by mať v sebe rozhodnosť a mal by vedieť pozháňať peniaze.

Aká je integrovaná osobnosť? Prijíma kritiku, je trpezlivá, žiaci ju majú radi, je empatická, pracuje nad rámec pracovných povinností, je rešpektujúca, spoľahlivá, úspech iných ju teší, je asertívna, vie splniť úlohy má dôveru, hľadá riešenia, je prirodzenou autoritou, vie prijať iný názor, spolupracuje, nemá potrebu za každú cenu sa presadiť, má dobré nápady, nepotrebuje sa zviditeľnovať, vytvára dobrú pracovnú klímu, je empatická, spoľahlivá, má dôveru iných, je dôsledná,  vie vzbudiť a udržiavať zápal pre vec, je vizionárom, stratégom, jej osobnosť je rešpektovaná okolím, vie nájsť riešenia, vie byť oporou, je je konštruktívnou osobnosťou, je priama, spravodlivá, vie si zachovať tvár, vie dávať konštruktívnu spätnú väzbu, vie dotiahnuť veci do konca, je samostatná, zodpovedná, vie vyjednávať. 

Čo si všímam na novom pedagógovi? Vystupovanie, komunikáciu, vzhľad, záujem o prostredie, držanie tela, gestá, rozpoloženie, očný kontakt, náznak autority, postoje, reč tela, správanie, vecnosť, vzdelanie, vzhľad, kultúru, sebavedomie, dochvíľnosť, výraz tváre, pohľad, záujem, oblečenie, reč tela, vstup, pracovné nadšenie, motiváciu.

Čo si všímam na rodičovi? Reč tela, komunikáciu, pravdivosť informácií, ochotu, spoluprácu, temperament, tón hlasu, sociálnu vrstvu, vek, gestá, vystupovanie, spôsob komunikácie, sebakritickosť, pravdovravnosť, rešpektovanie/nerešpektovanie školského poriadku, záujem, ako vníma úlohu školy, vzťah k dieťaťu, že vôbec príde, vystupovanie, hnev/konflikt, úsmev, vstup, spoluprácu, vyriešené problémy, schopnosť vypočuť, reč tela.


Čo nám robí „vrásky“? Peniaze, chýbajúce odborné učebne, opatrenia, konflikty, debyrokratizácia, vzťahy, systém, nepochopenie nadriadeného, riešenie banalít (sople), teória/prax (prenos, zohľadnenie skúseností), prístup rodičov, ohováranie, nekorektné správanie kolegýň, rozpočet, nespolupráca, kradnutie nápadov, negatívne myslenie, nedocenenie, rodičia, atmosféra na pracovisku, strach, ministerstvo.

8.2.2019

 

Späť