Kolotoč rozdielnych názorov a prvá pomoc v riaditeľni

29.04.2017 15:26

 

 

Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov v priestoroch školy nie je vždy jednoduché. Akú "prvú pomoc" na tlmenie emócií môže poskytnúť dospelým osobám v ich konflikte riaditeľ školy?  

1. Vhodné miesto - V praxi sme často svedkami nepríjemnej komunikácie na chodbách školy, kde zvýšená intenzita hlasu si pýta pozornosť okoloidúcich (žiakov, rodičov, učiteľov). Krik a útržky rozhovorov môžu nechtiac vyvolať špekulatívne domnienky, ktoré sa šíria mimo prostredie školy, aj bez ohľadu na odznenie emócií a vzájomné objasnenie spornej témy. Prvým krokom na ceste k vyriešeniu hádky je pozvanie rodičov, pedagógov do miestnosti, ktorá je pre riešenie konfliktov vhodná a ponuka otvorenia náročnej komunikácie v priestoroch, ktoré poskytujú viac diskrétnosti pre rozumné zvládanie nahromadených emócií.

2. Čas vyrozprávať sa - Rodič zvykne posudzovať vzniknutý problém predovšetkým z pohľadu zásahu do práv jeho dieťaťa. Nahnevaní rodičia pred autoritou školy vyjadrujú aktuálne prežívané frustračné pocity, ktoré až po vyslovení a vypočutí im pomôžu uvedomiť si, čo v záplave emócií bolo povedané. Čas a tolerancia zohrávajú dôležitú úlohu. Ak sa negatívne pocity "neodplavia" tam, kde narobia najmenej škody, kde je možné hľadať spoločné riešenia, objavia sa neskôr ako sprievodný jav v rozhovoroch s inými rodičmi na ulici, v obchode, v spoločnosti priateľov a zanechajú trvalé škody na vzťahoch.

3. Pochopenie pre akékoľvek pocity - Bez ohľadu na dôvody vyvracajúce tvrdenia jednej či druhej strany v konflikte, sú pocity nahnevaných ľudí v daný moment ich prejavovania skutočné. Snaha presvedčiť ich o opaku môže naraziť na ešte väčšie nepriateľstvo. Je potrebné prejaviť pochopenie pre akékoľvek pocity ktoréhokoľvek rodiča a zvoliť správny čas pre prezentovanie vecných argumentov k téme.

4. Predstavy o vyriešení spornej situácie - Po odznení emócií je čas na formulovanie predstáv o vyriešení hádky. Treba mať stále na pamäti, že téma je pre obe strany citlivá. Je vhodné požiadať každého z rodičov, aby vyslovenie svojho návrhu na vyriešenie sporu formulovali pozerajúc sa na človeka, ktorý v danom okamihu je pre obe strany „mediátorom“ (na riaditeľa, zástupcu riaditeľa, výchovného poradcu). Očný kontakt s autoritou, ktorá je pokojná, pomôže vysloviť konštruktívny návrh a umožní vytvárať kompromisy.

5. Sformulovanie dohody - Ideálnym záverom pre všetky zúčastnené osoby je jasné a stručné sformulovanie dohody, prípadne jej stručné spísanie.

 

Späť