Konferencia Učíme pre život - prezentácia k téme Základné otázky pre prácu s "problémovými" žiakmi

11.04.2015 13:48

 

Prezentácia na tému:

Základné otázky dôležité pre prácu s "problémovými" žiakmi

Riešenie konfliktov medzi žiakmi v triedach je pre každého triedneho učiteľa náročné. O to viac, ak sa nauspokojí s príkazmi ako hlavným nástrojom zabezpečenia "poriadku" v triede, ale investuje energiu do zvnútornenia životných schém žiakov, ktoré im pomôžu v akejkoľvek problémovej situácii aj v budúcnosti. Popísať reálne pocity učiteľa ako človeka, ktoré sprevádzajú nielen reálnu situáciu v triede, ale aj jej presah do osobného života, nie je jednoduché, ale je dôležité pre určenie úlohy učiteľa pri riešení problému.

 

Ak vieme pomenovať, čo sa počas konfliktu deje so žiakom, jeho spolužiakmi, učiteľom, ďalšími vyučujúcimi v triede, rodičmi, ak vieme zhodnotiť mieru zapojenia, podpory a pomoci vedenia školy, potrebujeme si predstaviť stav, ktorý chceme v triede dosiahnuť. 

Ako má vyzerať trieda, v ktorej sa všetci cítia dobre? Ako sa majú k sebe správať žiaci, aké správanie očakávam od problémového spolužiaka? Akú pomoc, úroveň pochopenia potrebujem od rodičov? 

Pripustenie si súčasných pocitov, reálny popis problému a stavenie cieľa sú základnými podmienkami pre určenie ciest na zmiernenie napätie v tíme rovesníkov. Z množstva aktivít, postupov a nových zásad triedy, ktoré využila triedna učiteľka, spomenieme aspoň jednu. 

Majme "pohladenia" a "hrozby" v pozornosti žiakov

(Návrhy vytvorili žiaci triedy počas mediačného stretnutia)

Učiteľ, ktorý sa rozhodne pre trpezlivé usmerňovanie žiakov pri riešení ich konfliktov, to nebude mať spočiatku jednoduché. Práca na vnútornej motivácii detí vzájomne si pomáhať, poskytovať podporu, pomoc, predchádať konfliktom, alebo ich rozumne riešiť, si žiada veľkú dávku pozitívneho myslenia. V konečnom dôsledku však odvaha zotrvať, nenechať sa odradiť neprajnými hlasmi, ktoré to už s deťmi vzdali, sa vyplatí. Tak ako v spomínanom príklade. 

Vyjadrenie pani učiteľky s odstupom roka a pol.

 

Viac o konferencii na www.indicia.sk

Späť