Konflikty v školách a príležitosť na zmenu (časopis Dnešná škola)

18.05.2016 19:44

 

Aké pocity máme pri konflikte?

„Moje pocity sú nepríjemné. Už si nespomínam na konfl ikt, v ktorom by som si za to nemohol sám. Pri konfl ikte cítim hnev, strach, bolesť. Pri konfl ikte mi nadávali a mal som strašné pocity. Cítila som, že ma urážajú. Bol som naštvaný. Cítil som smú- tok, zlosť, ale aj vinu. Mal som slzy v očiach. Mala som pocit krivdy (rovesnícki mediátori).“ 

Odpovede nás dospelých sa nebudú veľmi odlišovať od odpovedí našich žiakov. Aj my často cítime bezmocnosť, hnev, strach, sklamanie, ale aj zúfalstvo. Bojujeme s pocitmi prázdnoty, cítime sa osamelí. Sme v strese. Pociťujeme nechuť byť v danom prostredí. Prežívame úzkosť, smútok, ale aj zlosť. Nepríjemné situácie s nami zamávajú bez ohľadu na vek, pohlavie, prostredie, región aj okolnosti, ktoré konfl ikt vyvolajú. Jedni majú potrebu dávať svoje negatívne pocity najavo hlasno a komukoľvek, kto sa ocitne v danom momente v ich blízkosti. Iní sa uzatvárajú do seba a v obavách z nepochopenia vlastných pocitov si vytvárajú tiché konštrukcie, ktoré v konečnom dôsledku rozdiely viac zvýrazňujú. Nájsť vhodnú reakciu, ktorá vystihne podstatu napätia, umožní nám byť samým sebou a udrží rešpekt iných voči nám, nie je vždy jednoduché. Vyžaduje si sebapoznanie, dôveru k priateľom, že odlišný názor príjmu, skúsenosť, že aj v rozdielnosti môžeme rásť, a silu odpúšťať tým, pre ktorých svet ostáva čiernobielym.

 

Viac v časopise Združenia učiteľov chémie - Dnešná škola č. 5/2016.

Späť