Kurz Mediátor - Asociácia mediačných centier Slovenska - Poprad

02.04.2019 20:36

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.

17. deň kurzu Mediátor, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska bol venovaný téme školskej a rovesníckej mediácie a mediačným zručnostiam uplatňovaným v školskom prostredí.

"Aké sú vaše spomienky na školu?" - otázka v úvode stretnutia otvorila tému prežívania pozitívnych, ale aj negatívnych skúseností budúcich mediátoriek so zvládaním konfliktných situácií v škole. S akými situáciami sa "trápia" dnešné deti? Vieme odhadnúť, ako zvládajú konfliktné situácie? Vieme sa vžiť do ich pocitov? Dokážeme určiť mieru tolerancie a nutnosť zásahu do napätých vzťahov dospelou osobou? 

S účastníčkami kurzu sme hovorili o možnostiach pôsobenia mediátorov v školskom prostredí. Objasnili sme rôzne možnosti zmierňovania napätia v triede realizovaného rovesníckymi mediátormi, hovorili sme o dôležitosti vnímať potreby detí a rešpektovať ich spôsob riešenia konfliktov. Rozoberali sme témy, ktoré sú kľúčové z hľadiska prevencie napätia a konfliktov v pedagogickom zbore. Trénovali sme aj rôzne spôsoby rozhodovania, venovali sme sa neverbálnej komunikácii, empatii, aktívnemu počúvaniu. 

1.4.2019

 

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.

Späť