Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

24.05.2021 20:55

 

Dve štvorhodinovky so skupinou budúcich mediátoriek k téme školskej mediácie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského máme za sebou. 

Mala som možnosť vidieť pekný progres ...od úvodného prekvapenia z práce v skupinách, spoznávania sa, zaujímavých debát, budovania dôvery, preberania iniciatívy, emócie, až po záverečné zhodnotenie ich facilitovania jednej z online skupín, ktoré ma skutočne pobavilo.

V zadaní, ktoré mali zdokumentovať v zdieľanom dokumente im (zrejme kvôli slabej sieti) postupne mizli a objavovali sa písmenká/slová, ktoré tam písali. Dievčatá sa ale nevzdávali a našli spôsob, ako závery zaznamenať a písmenká/slová v dokumente udržať.

Napokon sa niektoré aj priznali, že chvíľu mali dojem, že je to súčasť môjho scenára lekcie, ktorý potrebujú ako budúce mediátorky zvládnuť. Bola medzi nimi aj krízové manažérka, tak ako inak. 

Boli skvelé a zvládli to dokonale. 

Bližšie informácie o vzdelávaní: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator-200-hodinovy-akreditovany-kurz/

 
Späť