Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

05.04.2022 21:19

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. V toku času sa príležitosť stráca navždy.“ (Klub vyvolených)

So spolulektorkou Soňou Koreňovou sme využili príležitosť naplno. 10 hodín prezenčného vzdelávania dvoch skupín budúcich mediátorov v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave bolo zamerané na mediáciu v školskom prostredí. 

Ustáť časový manažment prezenčného vzdelávania po dlhej dobe dištančného vzdelávania bolo zážitkom :
„A chcel by som ešte vedieť.....?...Môžem sa opýtať....? Moja skúsenosť je....A ako riešiť takúto situáciu....? Ako vnímajú zmeny.....? Prečo si to myslíte...?“

Vidieť budúcich kolegov smiať sa, vymieňať si názory, odbiehať od témy, čítať neverbálne signály, prekvapenie a zapisovať na zadnú stranu flipchartu nimi vyslovené vety ...a potom v spätnej väzbe vyvolať k nim reflexie.....otvára cestu k zdravej komunikácii v tíme.

Späť