Mediácia - ako môže pomôcť v školskom prostredí (LUMEN)

22.06.2017 17:37

Mária Čigašová (Rádio Lumen) v kontaktnej relácii UV hovor hľadala odpovede na otázky: Ako môže rovesnícka mediácia pomôcť v školskom prostredí.  Čo je to mediácia, školská mediácia, rovesnícka mediácia? Kto môže byť mediátorom? Dajú sa mediačné zručnosti naučiť? Ako sú vyberaní rovesnícki mediátori? Aké sú možnosti využívania mediačných zručností rovesníckych mediátorov v triedach? Ako vnímajú konflikty riaditelia škôl, pedagogický zbor? Čo je dôležité uvedomiť si pri zvýšenom napätí v tíme? Ako riešia konflikty rovesnícki mediátori? Čo môže byť dôvodom zapojenia sa škôl do programu rovesníckej mediácie? V akej miere pomáha scitlivovanie pozorovania pri riešení konfliktov? Aký by mal byť vzťah učiteľa a žiaka? 

Na otázky odpovedali: Dušana Bieleszová, mediátorka, Drahoslava Vaščáková, riaditeľka Spojenej školy v Prakovciach, Mária Čačková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach a rovesnícki mediátori ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. 

Celé znenie relácie: https://www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/uv-hovor.html

Späť