O prehnane starostlivých rodičoch v príspevku Veroniky Pavlíkovej Klindovej (tyzden.sk)

28.08.2015 20:59

 

Každé správanie má svoju históriu. Ak by sme do nej nazreli, u rodičov − stíhačiek tam nájdeme strach, nenaplnené ambície, nízke sebavedomie, neistotu. Príčinu môžeme hľadať aj v negatívnych zážitkoch, ktoré viedli k strate dôvery k ľuďom, k inštitúciám. Problémom môže byť aj archív spomienok, ktorý sa rokmi napĺňal a podpísal pod určitý model správania. Svoju úlohu zohráva aj vplyv doby, technika, média, marketing, silnejúci tlak na výkon a čas. Vďaka mobilom sú deti všade ľahšie dostihnuteľné, častejšie kontrolovateľné, čo však môže viesť k ich slabnúcej zodpovednosti, ak sa nenastavia jasné pravidlá, dohody, napríklad o čase príchodu domov. Média ponúkajú množstvo prípadov ohrozenia detí (násilie, cestná premávka, trestné činy a pod.), ktoré sú zdrojom zvýšených obáv rodičov.

 

O príčinách, prečo sa z rodičov stávajú prehnane starostliví ľudia, o pocitoch dieťaťa takýchto rodičov, ale aj o konfliktoch, ktoré sú príčinou aj dôsledkom takto nastavenej výchovy, je článok Veroniky Pavlíkovej Klindovej uverejnený na www.tyzden.sk.

 

Úryvok: "Pri budovaní vzťahu treba dať pozor na zaužívané frázy. „Rodič bagatelizuje problémy (Mať tak tvoje starosti), moralizuje (To sa predsa nepatrí), podceňuje nároky na názor (Si ešte malý, nerozumieš tomu), vydáva príkazy, hrozby (Ak nebudeš poslúchať, pošlem ťa do polepšovne).“ 

Bieleszová tvrdí, že takáto komunikácia zvedavosť utlmuje. Lepšie je dieťa si vypočuť, pýtať sa na dôvody (Prečo si sa takto vyjadril? Možno to šlo aj inak?), dohodnúť si pravidlá a dôsledky za nevhodné správanie a držať sa ich."

 

Zdroj a celý príspevok: https://www.tyzden.sk/casopis/25847/ked-starostlivost-skodi/

Späť