Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie - Modra - CĎV UK

21.06.2019 22:42

"Veľmi pekne ďakujem za výborné funkčné vzdelávanie celému Vášmu tímu. Nielen som sa naučila nové veci, 

ale som aj načerpala sily v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi. Chcela som sa aj takto poďakovať, 

lebo som nadšená, že sú stále ľudia, ktorí robia svoju prácu s vášňou."

Zdroj: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/

Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov sa uskutočnilo v Modre-Harmónií. Organizátorom bolo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Kontinuálne vzdelávanie sme spolu s kolegami PaedDr. Miroslavom Števčíkom, PaedDr. Máriou Grolmusovou a RNDr. Máriou  Nogovou, PhD. realizovali formou prednášok, zážitkového vzdelávania, skupinového vzdelávania, riešení aplikačných úloh, prípadových štúdií a analýzy dištančných úloh. Oblasť školskej mediácie, riešenia konfliktov, ktorú som lektorovala, bola súčasťou témy Vedenie tímu, kultúra školy, konflikty a mediácia. 

V dvoch skupinách sme sa zamerali na rôzne stupne kultúry v školskom prostredí, charakterizovali sme možné osobnosti v pedagogickom tíme. Hovorili sme o potrebe všímať si a podporovať integrované osobnosti. Venovali sme sa aj problémovým javom v školskom prostredí - nedostatočná znalosť klímy, slabé poznanie žiakov, skupinové myslenie v pedagogickom tíme. Rozobrali sme rôzne spôsoby citového vydierania a navrhli odporúčania, ako túto formu manipulácie odhaliť včas. Analyzovali sme obranné mechanizmy, ktoré sú dôležité pre vnútornú rovnováhu človeka a pomáhajú predchádzať vyhoreniu, frustrácii, na strane druhej, ak sú využívané príliš často, skresľujú vnímanie skutočnosti. 

 

"Dnes som prvý deň v práci po našom pracovnom stretnutí v Modre - Harmónií a 

nedá mi nenapísať Vám, že hoci je takmer koniec školského roka, som plná energie a pozitívnych myšlienok, 

pretože ste skvele pripravili funkčné vzdelávanie. Zažila som už niekoľko vzdelávaní, ale toto bolo inšpiratívne, motivujúce a ľudské, 

za čo Vám chcem srdečne poďakovať. Nech sa Vám darí."

Zdroj: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/

 

Vzdelávanie bolo zamerané aj na hľadanie rôznych uhlov pohľadu, ktoré je dôležité pre správne posúdenie konfliktných situácií z pozície vedúceho pedagogického zamestnanca, resp. vedúceho odborného zamestnanca. Zamerali sme sa aj na výskyt citového vydierania v pedagogickom tíme, ako ho rozpoznať a ako s ním pracovať, hovorili sme o nutnosti práce s emóciami v pedagogickom tíme tak, aby sa empatia rozvíjala nielen na úrovni predvídania správania, ale aj reagovania. Analyzovali sme aktívne počúvanie Zodpovedali sme otázky, ktoré sa týkajú dôležitosti aktívneho počúvania z pohľadu 4 rôznych rozlišovacích foriem - obsah, forma, pocit a výzva. Ukázali sme si, že výber stratégie rozhodovania majú vplyv na výsledok. 

Všetky aktivity boli realizované zážitkovou formou. Zamerali sme sa na prácu v skupinách, diskusie, využívanie argumentov, hľadanie kompromisov. Veľmi cenné bolo vzájomné zdieľanie skúseností z oblasti riadenia, výmena informácií. Využili sme prácu s gifami, videoukážkami. Tím, ktorý bol súčasťou skupiny pracoval aktívne, živo a dynamicky. 

 

"Chcela by som sa veľmi poďakovať za Fiv v Harmónii. Veľa som si odtiaľ odniesla a 

určite Vás budem odporúčať na rôzne vzdelávania pre zamestnancov v našej škole. 

Musím naozaj uznať, že za moju 20 ročnú prax by som tieto prednášky zaradila na 1.miesto....tak preto Ďakujem!...... "

Zdroj: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/

Ďalšie informácie k vzdelávanie na CĎV UK: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/

Referencie FIV CĎV UK a kontakt na organizátora: https://cdv.uniba.sk/o-cdv/povedali-o-nas/