Podpora ochrany detí pred násilím - Púchov

20.06.2019 20:58

 

Nastavenie efektívnej stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia - to je téma tréningových aktivít realizovaných formou multidisciplinárneho vzdelávania. Organizátorom workshopu bol koordinátor ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica v meste Púchov. Aktivity boli zamerané na nácvik mediačných zručností. Cieľovou skupinou boli dospelí, pedagógovia škôl v meste Púchov a vybraní žiaci. 

 

Prvá časť tréningu bola zameraná na prácu v rovesníckych skupinách - žiackych aj dospeláckych. Vnímanie situácií z pohľadu konkrétnej cieľovej skupiny umožnilo získanie nadhľadu. Tematicky sme sa zamerali na popis zmien, ktoré prináša doba, ich charakteristiku. Hovorili sme o klíme školy, učili sme sa, ako pracovať s neúspechom. V dospeláckej skupiny sme tému obohatili o vnímanie rôznych uhlov pohľadu. 

 

V druhej časti tréningových aktivít sme sa zamerali na vytvorenie zmiešaných skupín a pokúsili sme sa vytvoriť prostredie, v ktorom je možné komunikovať medzigeneračne, vymieňať si názory, hľadať kompromisy, vytvárať dohody. V tejto zostave sme sa učili aj skupinovým rozhodovaniam, trénovali sme usmerňovanie v skupine, prácu so skupinovou dynamikou.

 

Pripomenuli sme si aj niekoľko odporúčaní: Zadefinujme pravidlá - nemusí byť ich veľa, mali by byť ale viditeľné a ideálne znázornené vo forme schémy. Využívajme metódu prirodzených dôsledkov. Udržiavajme zrakový kontakt. Negeneralizujme. Vítajme názorové rozdiely - Ako by si to riešil ty? A čo ak to nie je tak, ako si myslíme? Nechajme odpovede otvorené. Opisujme to, čo vidíme. Hovorme o svojich pocitoch. Neodsudzujme chyby - sú signálom, ako žiakom pomôcť. Skúsenosť diskusie, vymieňania si názorov, hladania kompromisov medzi skupinami žiakov a ich pedagógov bola zaujímavá nielen z hľadiska komunikácie, ale aj v rovine využívania aktívneho počúvania, tvorby dohôd, tímovej spolupráce, vnímania emócií.

Dušana Bieleszová

Späť