Pokojné riešenia v balíčku - Mediácia

29.09.2016 16:26

 

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o. ponúka balíček troch publikácií z oblasti mediácie za zvýhodnenú cenu. 

 

„Mediácia – Praktický právny sprievodca“ je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku, ktorá prináša osvedčené postupy a nové informácie z oblasti mediácie. 

Do sporov v školskom prostredí čitateľa uvádza publikácia „Školská mediácia – riešenie konfliktov a sporov zmierovaním“ obsahujúca konkrétne prípadové štúdie. Tematicky ju dopĺňa „Rovesnícka mediácia“, ktorá sa zameriava na tú časť riešenia konfliktov, ktorá sa uskutočňuje priamo žiakmi v triedach. Publikácie prepájajú teoretické informácie s praktickými mediačnými skúsenosťami. 

Publikácie sú určené odborníkom v oblasti mediácie, širokej odbornej verejnosti v územnej samospráve (starostom, primátorom), ústredným orgánom štátnej správy (vedúcim úradov),  ministerstvám, miestnym orgánom štátnej správy, vedúcim  pedagogickým a odborným zamestnancom, učiteľom, koordinátorom prevencie aj vysokoškolským pracovníkom.

Zdroj a ďalšie informácie: Eshop Wolters Kluwer, s. r. o.

 

Späť