Popoludňajšie rozhovory s učiteľmi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

12.01.2016 19:43

Skoro tri hodiny trvalo stretnutie s učiteľmi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave k téme školskej a rovesníckej mediácie. 

V príjemnej atmosfére, ktorú svojou otvorenosťou a aktivitou dokázali kolegyne učiteľky a riaditeľ školy vytvoriť aj v popoludńajších hodinách, sme mali čas venovať sa poznávaniu názorov na kvalitu vzťahov v prostredí školy, analyzovať rôzne modelové problémové situácie, s ktorými sa učitelia stretávajú v praxi. V pokojných diskusiách zazneli rôzne pohľady na riešenie sporných situácií v ponúknutých prípadových štúdiách. Vytvoril sa tak priestor na získanie nadhľadu a vzájomného pochopenia. 

Rešpekt, tolerancia, empatia, trpezlivosť, vytrvalosť, komunikatívnosť, ľudskosť, sila osobnosti učiteľa - tieto a mnohé ďalšie slová patrili k najčastejšie vyslovovaným slovám v kombinácii rôznych viet, ktoré súviseli s témou riešenia konflitkov, vytvárania dobrého tímu, podpory a dôvery. 

Treba dúfať, že pocit bezmocnosti, neobjektívnosti, sklamania, nedôvery, podceňovania, znechutenia, frustrácie, hnevu, poníženia, nepochopenia, bezvýznamnosti, prázdneho miesta, ktoré sa im spájali v súvislosti s akokoľvek konfliktnou situáciou,  ich bude na ceste riešenia problémových situácií sprevádzať čo najmenej. 

V závere stretnutia sa učitelia dozvedeli, ako bude prebiehať proces výberu rovesníckych mediátorov v triedach, čo bude obsahom tréningových aktivít s rovesníckymi mediátormi, aký má význam prítomnosť rovesníckych mediátorov v triedach. Popoludńajšie rozhovory s učiteĺmi tejto školy boli príjemne stráveným časom v tejto škole. 

Dušana Bieleszová, mediátor

Späť