Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Karin

16.03.2014 13:38

Karin - Rešpekt je prejav vážnosti a úcty človeka voči inému človeku. Myslím si, že ak by sa ľudia navzájom nerešpektovali, celá spoločnosť by upadala. Nikto by nemal úctu voči starším, skúsenejším, múdrejším. My ako deti máme mať úctu voči učiteľom, rodičom, starším ľuďom. 

Ako si učitelia získavajú rešpekt? Je to dlhý proces, pretože rešpekt sa nedá získať zo dňa na deň. Učiteľ musí byť vzorom a vodcom pre žiakov, mal by byť spravodlivý, poctivý a sebavedomý človek. Mal by s každým žiakom dobre vychádzať, prejavovať záujem o názory, pocity a potreby žiakov. To najhlavnejšie je, aby nerobil rozdiely medzi svojimi žiakmi, aby nemeral ,,dvojitým metrom’’.

Ako by som si predstavovala dobrého učiteľa? Keďže by som sa možno aj ja chcela stať učiteľkou, tak v prvom rade by som chcela mať dobrý vzťah so svojimi žiakmi. To, čo si niekedy dospelí dovoľujú voči deťom, si nedovolia voči inému dospelému. Dieťa všetky tieto pocity prežíva intenzívnejšie ako dospelý, a preto aj im (nám) patrí rešpekt. Chcela by som deťom byť ako oporou, poskytovať im pomoc pri problémoch v rodine, so spolužiakmi. Chcela by som, aby sa mi dokázali zveriť a nebáli sa, ale tiež rešpektovali aj môj vlastný život a neprekračovali určité hranice.

Karin, 14 rokov, rovesnícka mediátorka (2014)

 

Späť