Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Rejč

17.03.2014 13:40

Keď som si prečítala túto otázku spomenula som si na všetkých učiteľov, ktorí hovorili: ,, Rešpektujte ma a buďte ticho! Som starší/ia než vy!“ alebo ,,Sme dve v triede a vy stále rozprávate! Rešpektujte, že sme v triede!“. Vôbec to nie je tak, ako si to učitelia myslia. Niektorí žiaci sa učia ,,leda bolo“. Tak na tom je aj ich správanie. Niektorí rešpektujú učiteľov čisto zo slušnosti. Iní toho poslúchajú a toho nie. Niektorí učitelia si dožadujú rešpektu tým, že sú ticho, kým nie sme ticho i my. Neúčinné. Niektorí krikom. Poškoláctvo? Detto, neúčinné. Neviem, čo je lepšie. Niektorí dávajú poznámky, 5-ky, napomenutia, pokarhania,... Čo z toho majú žiaci? Popísaný papier, ktorý im nikdy v živote nebude treba.

 

Či by som tomu chcela zabrániť? Nie, ani by ma nenapadlo. Nemôžem predsa učiteľom, vychovávateľkám, či psychologičkám vstupovať do toho, čo si majú vytvoriť sami. Čo to je? PUTO. Žiaci musia mať radi učiteľa, predmet alebo aj oboje, aby k nemu mali rešpekt. Niektorí žiaci a poznám ich, si za svoj životný vzor dávajú učiteľa.

 

Rejč, rovesnícka mediátorka, 12 rokov (2014)

 

Späť